https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Sposób odzysku litu i manganu z poużytkowych baterii litowych

Nazwa rezultatu


Sposób odzysku litu i manganu z poużytkowych baterii litowych

Wydział PWr


W3 Wydział Chemiczny

UPRP application number


P.441137