https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Innowacyjne udoskonalenie tokarki do regeneracji zestawów kołowych pojazdów szynowych

Nazwa technologii


Innowacyjne udoskonalenie tokarki do regeneracji zestawów kołowych pojazdów szynowych

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Oferowana technologia ma formę poufnego know-how pt. „Innowacyjne udoskonalenie tokarki do regeneracji zestawów kołowych pojazdów szynowych”. Rozwiązanie dotyczy wprowadzenia innowacyjnych elementów i funkcjonalności podnoszących efektywność i dokładność działania tokarki, jak i całego procesu regeneracji zestawów kołowych pojazdów szynowych.

Politechnika Wrocławska jest współwłaścicielem praw do know-how.

Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Technologia ma formę poufnego know-how pt. „Innowacyjne udoskonalenie tokarki do regeneracji zestawów kołowych pojazdów szynowych”.

Rozwiązanie dotyczy modyfikacji i udoskonaleń w obszarze konstrukcji i sposobu działania tokarki, poprzez wprowadzenie:

- funkcji łamania wirów,

- systemu pomiaru sił w osiach sterowalnych i mechanizmu tłumienia drgań,

- funkcji kompensacji niezależnej od pozycji składowej błędu pozycjonowania spowodowanego odkształceniami termicznymi konstrukcji maszyny,

- funkcji kompensacji przemieszczenia narzędzia spowodowanego odkształceniami siłowymi tokarki.

Technologia powstała w projekcie pt. „Inteligentna dokładna tokarka do regeneracji zestawów kołowych pojazdów szynowych” (nr umowy o dofinansowanie: POIR.04.01.04-00-0067/17-00).

Działanie technologii zostało zweryfikowane i potwierdzone w warunkach rzeczywistych.

Politechnika Wrocławska jest współwłaścicielem praw do know-how.

Docelowe branże dla oferowanej technologii


Oferowane rozwiązanie znajdzie zastosowanie w procesach regeneracji zestawów kołowych pojazdów szynowych, gdzie wymagana jest wysoka wydajność i dokładność obróbki.

Odbiorcami tokarki udoskonalonej o objęte oferowanym know-how innowacyjne elementy mogą być krajowe i zagraniczne zakłady naprawcze:

- lokomotyw i wagonów pociągów osobowych i towarowych,

- wozów motorowych i wagonów tramwajowych,

- wozów motorowych i wagonów metra.

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


Innowacyjność technologii wynika z zastosowanych udoskonaleń opisanych w punkcie „Szczegóły technologiczne”.

Głównymi przewagami rozwiązania i korzyściami wynikającymi z jego zastosowania są:

- niedopuszczenie do powstawania wirów wstęgowych podczas procesu toczenia zestawów kołowych, wpływające na poprawę bezpieczeństwa pracy,

- możliwość zarządzania obciążeniami osi sterowalnych maszyny, poprawiająca stabilność procesu skrawania,

- ograniczenie wpływu zjawisk termicznych na powtarzalność i dokładność pozycjonowania osi posuwowych tokarki w czasie wielogodzinnych procesów eksploatacji,

- minimalizowanie błędów obróbki wywołanych odkształceniami siłowymi tokarki.

W efekcie wydajność, dokładność oraz bezpieczeństwo pracy urządzenia, jak i całego procesu regeneracji zestawów kołowych pojazdów szynowych istotnie wzrastają.

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 8 – Zakończono badania i demonstrację ostatecznej formy technologii

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Technologia zweryfikowana w warunkach operacyjnych

Status IP


Know-how

Related RB
  • Innowacyjne udoskonalenie tokarki do regeneracji zestawów kołowych pojazdów szynowych
    Idz do strony rezultatu
    Nazwa rezultatu

    Innowacyjne udoskonalenie tokarki do regeneracji zestawów kołowych pojazdów szynowych