https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Innowacyjne udoskonalenie tokarki do regeneracji zestawów kołowych pojazdów szynowych

Nazwa rezultatu


Innowacyjne udoskonalenie tokarki do regeneracji zestawów kołowych pojazdów szynowych

Wydział PWr


W10 Wydział Mechaniczny

Status IP


Know-how