https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Kompaktowa komórka wieloprzejściowa nowego typu

Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
Jacek Pietrzak
(71) 320 43 42
jacek.pietrzak@pwr.edu.pl

Nazwa technologii


Kompaktowa komórka wieloprzejściowa nowego typu

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Docelowy produkt w postaci komórki wieloprzejściowej z astygmatycznym wzorem odbić na czterech lub trzech zwierciadłach sferycznych znajdzie zastosowanie w spektroskopii gazów

Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Rozwiązanie charakteryzuje się długą drogą optyczną (>24 m). Jednocześnie objętość gazu potrzebna do wykonania pomiaru jest relatywnie niewielka (<80 ml), co pozwala na szybką odpowiedź sensora na badany czynnik. Istotną zaletą rozwiązania jest zastosowanie wyłącznie zwierciadeł sferycznych przy braku użycia luster astygmatycznych. Dzięki zastosowaniu więcej niż dwóch zwierciadeł sferycznych, nie są one względem siebie umieszczone równolegle. Komórka wieloprzejściowa składająca się z trzech lub czterech luster umożliwia regulację, odpowiednio, w 13 lub 16 stopniach swobody. Skokowo zwiększa to liczbę możliwych do uzyskania kombinacji wzorów odbić, a tym samym umożliwia uzyskanie różnych długości dróg optycznych z wykorzystaniem tych samych zwierciadeł. Nadto, z uwagi na wykorzystanie kilku luster sferycznych (przy braku zastosowania droższych luster astygmatycznych), komórkę cechuje kompaktowość i stosunkowo niska cena produkcji.

Docelowe branże dla oferowanej technologii


Kierunki zastosowań:

Pomiar czystości powietrza,

Pomiar stopnia zanieczyszczeń w zakładach produkcyjnych itp.,

Pomiar skażenia środowiska wokół skupisk przemysłowych.

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


Szacunkowo kilkunastokrotnie niższy koszt wytworzenia w porównaniu z najpopularniejszymi tego typu rozwiązaniami dostępnymi komercyjnie,

Istotnie zmniejszone wymiary urządzenia,

Zachowanie funkcjonalności rozwiązania pomimo zmniejszenia rozmiaru urządzenia.

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 4 – Przeprowadzono walidację technologii w warunkach laboratoryjnych

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Technologia zweryfikowana w warunkach operacyjnych

Status IP


Zgłoszenie patentowe

Related RB
 • Komórka wieloprzejściowa
  Idz do strony rezultatu
  Nazwa rezultatu

  Komórka wieloprzejściowa

  Data zgłoszenia w UPRP

  19/12/2018

  Nr sprawy

  P.428265

Imię i nazwisko konsultanta


Jacek Pietrzak

Numer telefonu stacjonarnego


(71) 320 43 42

Adres e-mail


jacek.pietrzak@pwr.edu.pl