https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Komórka wieloprzejściowa

Nazwa rezultatu


Komórka wieloprzejściowa

Wydział PWr


W4 Wydział Elektroniki

Status IP


Zgłoszenie patentowe

UPRP application number


P.428265

Data zgłoszenia w UPRP


19/12/2018

Nr sprawy


P.428265