https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Pasywne urządzenie wspomagające pracę kręgosłupa

Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
Jacek Pietrzak
(71) 320 43 42
jacek.pietrzak@pwr.edu.pl

Nazwa technologii


Pasywne urządzenie wspomagające pracę kręgosłupa

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Przedmiotem oferty technologicznej jest pasywne urządzenie wspomagające pracę kręgosłupa. Stanowi ono element rodziny egzoszkieletów w ramach technologii pt. „Pneumatyczna kamizelka”.

Rozwiązanie cechuje się dużą siłą wsparcia użytkownika, pozwalającą na dźwiganie i przenoszenie obiektów o różnej wadze (w tym ciężkich), co ułatwia pracę użytkownika i umożliwia jej wydłużenie bez uszczerbku na efektywności. Znajdzie zastosowanie w wielu dziedzinach, gdzie istotnym jest odciążenie układu mięśniowo-szkieletowego człowieka obciążonego długotrwałymi, powtarzalnymi czynnościami wymuszającymi określoną pozycję ciała, związanymi z podnoszeniem lub przemieszczaniem ciężkich przedmiotów.


Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Rozwiązanie zostało przedstawione w wynalazku pt. „Pasywne urządzenie wspomagające pracę kręgosłupa”, zgłoszonego do ochrony patentowej pod numerem P.438790.

Przedmiotem ww. wynalazku jest pasywne urządzenie wspomagające pracę kręgosłupa odciążające mięśnie przykręgosłupowe oraz mięśnie obręczy barkowej, ramion i przedramion, przenoszące siły w sposób bardziej ergonomiczny. Urządzenie umożliwia dłuższą, efektywną pracę użytkownika przy podnoszeniu / przenoszeniu określonych ciężkich przedmiotów, jednocześnie chroniąc przed powstaniem urazów wynikających z monotypicznej pracy mięśni w sytuacji ich nadmiernego obciążenia, a także przed urazami kumulacyjnymi (powstającymi w wyniku długotrwałego dźwigania nawet niewielkich ciężarów w czasie pracy) i ostrymi (wynikającymi np. z przekroczenia norm podnoszonych ciężarów).

Udoskonalony prototyp urządzenia został pozytywnie zweryfikowany w warunkach operacyjnych z udziałem pracowników obsługujących linie produkcyjno-montażowych firmy GKN Driveline Polska Sp. z o.o.

Pasywne urządzenie wspomagające pracę kręgosłupa należy do rodziny rozwiązań w ramach technologii Politechniki Wrocławskiej pt. „Pneumatyczna kamizelka”.

Docelowe branże dla oferowanej technologii


Urządzenie znajdzie zastosowanie w wielu dziedzinach, gdzie istotnym jest odciążenie układu mięśniowo-szkieletowego człowieka obciążonego długotrwałymi, powtarzalnymi czynnościami wymuszającymi określoną pozycję ciała, związanymi z podnoszeniem lub przemieszczaniem ciężkich przedmiotów.

Grupy zawodowe, do których mogą być adresowane urządzenia, będące przedmiotem niniejszej oferty to między innymi: pracownicy fizyczni, zbrojarze, pracownicy budowlani, tragarze (np. n lotnisku), pracownicy fizyczni zatrudnieni przy linii produkcyjnej (w tym długotrwale stojący), magazynierzy, kierowcy samochodów dostawczych (podczas wyładunku towaru), posadzkarze, ogrodnicy, itd.

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


Innowacyjność technologii polega w szczególności na zastosowaniu szeregu rozwiązań konstrukcyjnych, sprawiających, iż docelowe pasywne urządzenie pełnić będzie rolę wysoce efektywnego, spersonalizowanego, lekkiego egzoszkieletu uzupełniającego ludzkie mechanizmy ruchu, realizującego funkcje stabilizująco-podpierające układ ruchu człowieka. Wyróżnikami budowy urządzenia są: niski ciężar, istotna siła wspierająca pozwalającą długotrwałą pracę z cięższymi przedmiotami oraz elastyczność (możliwość dostosowania do budowy ciała użytkownika).

Głównymi zaletami pasywnego urządzenia wspomagającego pracę kręgosłupa są:

- ułatwianie i wydłużanie efektywnej pracy polegającej na podnoszeniu lub przemieszczaniu przedmiotów

- ochrona przed ewentualnymi urazami wynikającymi z powtarzalnej pracy z ciężarami

- niewielka waga (ok. 5 kg)

- relatywny brak krępowania ruchów użytkownika

- minimalizacja ucisku na ciało użytkownika

- minimalizacja powierzchni styku ciała użytkownika z materiałami gromadzącymi ciepło (zwiększony komfort użytkowania)

- zastosowane rozwiązania wentylacyjne (zwiększony komfort użytkowania).

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 6 – Dokonano demonstracji prototypu lub modelu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Technologia zweryfikowana w warunkach operacyjnych

Status IP


Zgłoszenie patentowe

Related RB
 • Pasywne urządzenie wspomagające pracę kręgosłupa
  Idz do strony rezultatu
  Nazwa rezultatu

  Pasywne urządzenie wspomagające pracę kręgosłupa

Related OT
 • Pneumatyczna kamizelka pełniąca rolę inteligentnego egzoszkieletu
  Link
  Nazwa technologii

  Pneumatyczna kamizelka pełniąca rolę inteligentnego egzoszkieletu

  Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)

  Przedmiotem oferty technologicznej jest pneumatyczna kamizelka pełniąca rolę inteligentnego egzoszkieletu, ograniczającego dolegliwości mięśniowo-szkieletowe wywołane sposobem wykonywania pracy fizycznej, której pochodną bywa pogorszenie kondycji układu mięśniowo-szkieletowego oraz obwodowego układu nerwowego.

  Główną zaletą kamizelki jest zwiększenie wytrzymałości człowieka w efekcie wspierania i stabilizowania kręgosłupa oraz wspomaganie układu ruchu ciała człowieka podczas długotrwałych czynności stania, siedzenia, marszu, dźwigania.

  Kamizelka pomaga zmniejszyć efekty dolegliwości mięśniowo-szkieletowych, spowodowanych ekspozycją na ergonomiczne czynniki ryzyka, występujące na stanowisku pracy oraz w aktywności pozazawodowej.


  Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii

  Oferowana technologia ma postać wynalazku pt. „Pneumatyczna kamizelka”, zgłoszonego do ochrony patentowej pod numerem P.403215, numer prawa wyłącznego PL 221482 B1.

  Istotą wynalazku jest pneumatyczna kamizelka, w której od góry, w kierunku dołu części centralnej, odchodzą dwa krzyżujące się ze sobą cięgna grzbietowe, przechodzące w cięgna doudowe, zakończone opaskami naudowymi, wyposażonymi w zapięcia umożliwiające ich zamocowanie. Ponadto w środkowej części centralnej jest umiejscowione cięgno pionowe, pod którym, w rękawie materiałowym, znajduje się poduszka pionowa.

  Kamizelka, wykorzystuje znane powszechnie elementy składowe, tak jak pneumatyczne poduszki, gorsety ortopedyczne, rozwiązania z pogranicza szelek bezpieczeństwa, kamizelek ratunkowych lub rozwiązania plecakowe. Wszystkie one jednak w oferowanym rozwiązaniu są specyficznie skonfigurowane, co przyczynia się do jego ponadprzeciętnej ergonomii, funkcjonalności i jakości.

  Technologia została zwalidowana w warunkach zbliżonych do operacyjnych. Testy wykonane w oparciu o stworzone prototypy pozwoliły na potwierdzenie prawidłowego działania egzoszkieletu i wprowadzanie dalszych jego udoskonaleń.

  Planowane są dalsze testy w warunkach operacyjnych z udziałem pracowników obsługujących linie produkcyjno-montażowych firmy GKN Driveline Polska Sp. z.o.o.

  Pierwsze egzemplarze produktu dostępne na rynku (w ofercie Toys for Boys). Więcej informacji o produkcie pod linkami: https://www.exonik.pl/  

  https://www.youtube.com/watch?v=uBa2FJKJ9Gc&list=UUPDpaRsXn2jnKoxI1fuhicw

  Docelowe branże dla oferowanej technologii

  Kamizelka znajdzie zastosowanie we wszystkich zawodach generujących wysoki stopień obciążenia statycznego, czyli wymagających przez dłuższy czas pozycji siedzącej, stojące, stojącej z dużym wychyleniem, klęczącej, w przysiadzie i w innych niewygodnych, nienaturalnych pozycjach, a także w sytuacjach nietypowych obciążeń mających miejsce w codziennym funkcjonowaniu człowieka.

  Grupy zawodowe, do których mogą być adresowane kamizelki, będące przedmiotem niniejszej oferty to między innymi: chirurdzy, stomatolodzy, pielęgniarki, fizjoterapeuci, pracownicy fizyczni, górnicy, zbrojarze, pracownicy budowlani, spawacze, posadzkarze, pracownicy fizyczni zatrudnieni przy linii produkcyjnej, magazynierzy, kierowcy zawodowi itd.

  Kamizelka może również znaleźć zastosowania militarne, jako wspomaganie podczas długiego marszu, w rehabilitacji pacjentów z problemami kręgosłupa, a także jako ułatwienie dla kobiet w zaawansowanej ciąży.

  Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii

  Innowacyjność technologii polega w szczególności na zastosowaniu szeregu rozwiązań konstrukcyjnych, sprawiających iż docelowa kamizelka pełnić będzie rolę wysoce efektywnego, spersonalizowanego, lekkiego egzoszkieletu uzupełniającego ludzkie mechanizmy ruchu, realizującego funkcje stabilizująco-podpierające układ ruchu człowieka. Wyróżnikami budowy kamizelki są: niski ciężar, wysoka elastyczność oraz pneumatyczne dostosowanie kształtu do sylwetki użytkownika.

  Główną zaletą kamizelki jest wyraźne zwiększenie wytrzymałości człowieka w efekcie wspierania i stabilizowania kręgosłupa oraz wspomaganie układu ruchu ciała człowieka podczas długotrwałych czynności stania, siedzenia, marszu, dźwigania. Dodatkową istotną zaletą kamizelki jest wywieranie ciśnienia stabilizującego kolumnę kręgosłupa (pneumatyczna poduszka pionowa dopasowuje się do kształtu kręgosłupa i stanowi dla niego sprężyste oparcie).

  Inną ważną cechą technologii jest jej wysoka gotowość wdrożeniowa, potwierdzona na bazie zbudowanych i przetestowanych prototypów.

  Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii

  TRL6

  Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)

  Technologia zweryfikowana w warunkach operacyjnych

  Imię i nazwisko konsultanta

  Jacek Pietrzak

  Numer telefonu stacjonarnego

  (71) 320 43 42

  Adres e-mail

  jacek.pietrzak@pwr.edu.pl

Zgloszenie

Imię i nazwisko konsultanta


Jacek Pietrzak

Numer telefonu stacjonarnego


(71) 320 43 42

Adres e-mail


jacek.pietrzak@pwr.edu.pl