https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Pneumatyczna kamizelka pełniąca rolę inteligentnego egzoszkieletu

Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
Jacek Pietrzak
(71) 320 43 42
jacek.pietrzak@pwr.edu.pl

Nazwa technologii


Pneumatyczna kamizelka pełniąca rolę inteligentnego egzoszkieletu

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Przedmiotem oferty technologicznej jest pneumatyczna kamizelka pełniąca rolę inteligentnego egzoszkieletu, ograniczającego dolegliwości mięśniowo-szkieletowe wywołane sposobem wykonywania pracy fizycznej, której pochodną bywa pogorszenie kondycji układu mięśniowo-szkieletowego oraz obwodowego układu nerwowego.

Główną zaletą kamizelki jest zwiększenie wytrzymałości człowieka w efekcie wspierania i stabilizowania kręgosłupa oraz wspomaganie układu ruchu ciała człowieka podczas długotrwałych czynności stania, siedzenia, marszu, dźwigania.

Kamizelka pomaga zmniejszyć efekty dolegliwości mięśniowo-szkieletowych, spowodowanych ekspozycją na ergonomiczne czynniki ryzyka, występujące na stanowisku pracy oraz w aktywności pozazawodowej.


Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Oferowana technologia ma postać wynalazku pt. „Pneumatyczna kamizelka”, zgłoszonego do ochrony patentowej pod numerem P.403215, numer prawa wyłącznego PL 221482 B1.

Istotą wynalazku jest pneumatyczna kamizelka, w której od góry, w kierunku dołu części centralnej, odchodzą dwa krzyżujące się ze sobą cięgna grzbietowe, przechodzące w cięgna doudowe, zakończone opaskami naudowymi, wyposażonymi w zapięcia umożliwiające ich zamocowanie. Ponadto w środkowej części centralnej jest umiejscowione cięgno pionowe, pod którym, w rękawie materiałowym, znajduje się poduszka pionowa.

Kamizelka, wykorzystuje znane powszechnie elementy składowe, tak jak pneumatyczne poduszki, gorsety ortopedyczne, rozwiązania z pogranicza szelek bezpieczeństwa, kamizelek ratunkowych lub rozwiązania plecakowe. Wszystkie one jednak w oferowanym rozwiązaniu są specyficznie skonfigurowane, co przyczynia się do jego ponadprzeciętnej ergonomii, funkcjonalności i jakości.

Technologia została zwalidowana w warunkach zbliżonych do operacyjnych. Testy wykonane w oparciu o stworzone prototypy pozwoliły na potwierdzenie prawidłowego działania egzoszkieletu i wprowadzanie dalszych jego udoskonaleń.

Planowane są dalsze testy w warunkach operacyjnych z udziałem pracowników obsługujących linie produkcyjno-montażowych firmy GKN Driveline Polska Sp. z.o.o.

Pierwsze egzemplarze produktu dostępne na rynku (w ofercie Toys for Boys). Więcej informacji o produkcie pod linkami: https://www.exonik.pl/  

https://www.youtube.com/watch?v=uBa2FJKJ9Gc&list=UUPDpaRsXn2jnKoxI1fuhicw

Docelowe branże dla oferowanej technologii


Kamizelka znajdzie zastosowanie we wszystkich zawodach generujących wysoki stopień obciążenia statycznego, czyli wymagających przez dłuższy czas pozycji siedzącej, stojące, stojącej z dużym wychyleniem, klęczącej, w przysiadzie i w innych niewygodnych, nienaturalnych pozycjach, a także w sytuacjach nietypowych obciążeń mających miejsce w codziennym funkcjonowaniu człowieka.

Grupy zawodowe, do których mogą być adresowane kamizelki, będące przedmiotem niniejszej oferty to między innymi: chirurdzy, stomatolodzy, pielęgniarki, fizjoterapeuci, pracownicy fizyczni, górnicy, zbrojarze, pracownicy budowlani, spawacze, posadzkarze, pracownicy fizyczni zatrudnieni przy linii produkcyjnej, magazynierzy, kierowcy zawodowi itd.

Kamizelka może również znaleźć zastosowania militarne, jako wspomaganie podczas długiego marszu, w rehabilitacji pacjentów z problemami kręgosłupa, a także jako ułatwienie dla kobiet w zaawansowanej ciąży.

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


Innowacyjność technologii polega w szczególności na zastosowaniu szeregu rozwiązań konstrukcyjnych, sprawiających iż docelowa kamizelka pełnić będzie rolę wysoce efektywnego, spersonalizowanego, lekkiego egzoszkieletu uzupełniającego ludzkie mechanizmy ruchu, realizującego funkcje stabilizująco-podpierające układ ruchu człowieka. Wyróżnikami budowy kamizelki są: niski ciężar, wysoka elastyczność oraz pneumatyczne dostosowanie kształtu do sylwetki użytkownika.

Główną zaletą kamizelki jest wyraźne zwiększenie wytrzymałości człowieka w efekcie wspierania i stabilizowania kręgosłupa oraz wspomaganie układu ruchu ciała człowieka podczas długotrwałych czynności stania, siedzenia, marszu, dźwigania. Dodatkową istotną zaletą kamizelki jest wywieranie ciśnienia stabilizującego kolumnę kręgosłupa (pneumatyczna poduszka pionowa dopasowuje się do kształtu kręgosłupa i stanowi dla niego sprężyste oparcie).

Inną ważną cechą technologii jest jej wysoka gotowość wdrożeniowa, potwierdzona na bazie zbudowanych i przetestowanych prototypów.

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 6 – Dokonano demonstracji prototypu lub modelu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Technologia zweryfikowana w warunkach operacyjnych

Status IP


Patent

Imię i nazwisko konsultanta


Jacek Pietrzak

Numer telefonu stacjonarnego


(71) 320 43 42

Adres e-mail


jacek.pietrzak@pwr.edu.pl