https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Duo hydrotermiczny sposób przetwarzania substratów z biomasy i odpadów oraz układ do jego realizacji

Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
Jacek Pietrzak
(71) 320 43 42
jacek.pietrzak@pwr.edu.pl

Nazwa technologii


Duo hydrotermiczny sposób przetwarzania substratów z biomasy i odpadów oraz układ do jego realizacji

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Przedmiotem oferty jest technologia duo hydrotermicznego przetwarzania substratów z biomasy i odpadów oraz układu technologicznego do realizacji przetwarzania substratów według nowego sposobu, mająca zastosowanie w uzyskaniu komponentów paliw i/lub energii elektrycznej, zwłaszcza dla e-mobilności.

Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Przedmiotem oferty jest technologia, w której do przekształcania substratów, wykorzystywana jest woda w jej stanie pod- i nadkrytycznym, charakteryzująca się tym, że energia niezbędna do przekształcania dostarczana jest do substratów w drodze promieniowania termicznego i mikrofalowego.

Przedmiotowa technologia obejmująca duo hydrotermiczny sposób przetwarzania substratów z biomasy i odpadów służy do uzyskiwania produktów płynnych, które mogą być wykorzystywane jako paliwa silnikowe albo komponenty paliw i/lub uzyskiwania energii elektrycznej i cieplnej, opisane szczegółowo w zgłoszeniu patentowym pt. „Duo hydrotermiczny sposób przetwarzania substratów z biomasy oraz układ do jego realizacji” (numer zgłoszenia w UPRP: P.438595).


Docelowe branże dla oferowanej technologii


Metody przetwarzania substratów biomasy i/lub odpadów wg sposobu, zwłaszcza ze względu na co najmniej zerowy ślad CO2 oraz możliwość uzyskiwania energii (w tym w postaci paliw płynnych) z zasobów odnawialnych, są szczególnie przydatne zwłaszcza w przemyśle rafineryjnym, mogą znaleźć jednak szerokie zastosowanie do wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w systemach rozproszonych – co jest szczególnie przydatne w uzyskiwaniu energii dla e-mobilności.

Technologia może być wykorzystywana w gospodarce odpadami komunalnymi (w tym do utylizacji ich frakcji nie utylizowanych innymi sposobami). Technologia może być szeroko stosowana także w rolnictwie do utylizacji nadmiarowej biomasy (np. z biorafinerii), czy tez biomasy odpadowej (wszelkiego rodzaju pozostałości poprocesowe w wytwarzaniu żywności), a także utylizacji żywności przeterminowanej.

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


Innowacyjność technologii polega na tym, że wilgotne substraty przetwarzane są całkowicie (bez przetwarzania odpadu w odpad) do produktów znajdujących pełne zastosowanie i zbyt, przy czym proces przetwarzania jest autonomiczny energetycznie, praktycznie nieuciążliwy dla ludzi i środowiska i ma co najmniej zerowy ślad CO2.

Proces przetwarzania jest nadzwyczaj sprawny energetycznie gdyż całość energii, niezbędnej do depolimeryzacji substratów, dostarczana jest do nich jako energia promieniowania, w tym mikrofalowego.

Instalacja do realizacji procesu jest instalacją modułową, a wszystkie węzły technologiczne mieszczą się w gabarytach standardowych kontenerów transportowych. Taki układ zezwala na ograniczenie kosztów inwestycyjnych, dopasowanie wydajności instalacji do aktualnych potrzeb, z możliwością względnie łatwej rozbudowy wydajności poprzez multiplikację modułów. Modułowość i autonomia energetyczna instalacji sprawiają, że możliwa jest znaczna proliferacja technologii, gdyż liczba miejsc gdzie instalacja może być zlokalizowana jest bez porównania większa niż w przypadku implementacji każdej innej technologii służącej temu samemu celowi.

Modułowość instalacji wpływa na istotne obniżenie kosztów i skrócenie cyklu inwestycyjnego. 


Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 4 – Przeprowadzono walidację technologii w warunkach laboratoryjnych

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Technologia zweryfikowana w warunkach operacyjnych

Related RB
  • Duo hydrotermiczny sposób przetwarzania substratów z biomasy oraz układ do jego realizacji
    Idz do strony rezultatu
    Nazwa rezultatu

    Duo hydrotermiczny sposób przetwarzania substratów z biomasy oraz układ do jego realizacji

Imię i nazwisko konsultanta


Jacek Pietrzak

Numer telefonu stacjonarnego


(71) 320 43 42

Adres e-mail


jacek.pietrzak@pwr.edu.pl