https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Duo hydrotermiczny sposób przetwarzania substratów z biomasy oraz układ do jego realizacji

Nazwa rezultatu


Duo hydrotermiczny sposób przetwarzania substratów z biomasy oraz układ do jego realizacji

Wydział PWr


W10 Wydział Mechaniczny

Status IP


Zgłoszenie patentowe

UPRP application number


P.438595