https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Układ do pomiaru samoistnej emisji elektromagnetycznej ze skał poddawanych zwiększonym naprężeniom

Nazwa rezultatu


Układ do pomiaru samoistnej emisji elektromagnetycznej ze skał poddawanych zwiększonym naprężeniom

Wydział PWr


W4 Wydział Elektroniki

Status IP


Zgłoszenie patentowe

UPRP application number


P436087

Data zgłoszenia w UPRP


26/11/2020