https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Preparaty farmaceutyczne o zastosowaniu w terapii i profilaktyce opryszczki typu 1

Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
Jacek Pietrzak
(71) 320 43 42
jacek.pietrzak@pwr.edu.pl

Nazwa technologii


Preparaty farmaceutyczne o zastosowaniu w terapii i profilaktyce opryszczki typu 1

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Technologia dotyczy preparatów chemicznych mogących znaleźć zastosowanie w terapii i profilaktyce opryszczki typu 1.

Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Technologia ma postać następujących wynalazków:

1.) „Chiralna pochodna 2-azabicykloalkanowa z podstawnikiem dansylowym oraz jej zastosowanie” (P.429778)

2.) “Use of achiral 2-azabicycloalkane derivative with dansyl substituent as vp24 protease inhibitor to inhibit the replicationofhsv-1virus” (PCT/PL2020/050034)

3.) „Zastosowanie chiralnej pochodnej (1R, 2R)-diaminocykloheksanu z podstawnikiem taddolowym” (P.429779)

4.) "Use of chiral (1R, 2R)-diaminocyclohexane derivative with taddol substituent” (PCT/PL2020/050033).


Pierwszy i drugi z wynalazków dotyczy zastosowania chiralnej pochodnej 2-azabicykloalkanowej z podstawnikiem dansylowym jako leku, zwłaszcza do leczenia i profilaktyki opryszczki typu 1, poprzez hamowanie replikacji wirusa HSV-1.

Trzeci i czwarty z wynalazków dotyczy zastosowania chiralnej pochodnej (1R, 2R)-diaminocykloheksanu z podstawnikiem taddolowym jako leku, zwłaszcza do leczenia i profilaktyki opryszczki typu 1, poprzez hamowanie replikacji wirusa HSV-1.

Stosując przedstawione w ww. zgłoszeniach patentowych związki stanowiące istotę wynalazków uzyska się możliwość:

·       produkcji leku służącego profilaktyce zakażenia wirusem HSV-1;

·       produkcji leku służącego leczeniu zakażenia wirusem HSV-1.

Związki zostały przebadane w skali laboratoryjnej, gdzie potwierdzono ich skuteczność. Przeprowadzone badania wykazały także niski potencjał cytotoksyczności związków.

Docelowe branże dla oferowanej technologii


Zastosowanie związków chemicznych stanowiących istotę wynalazków, daje możliwość stworzenia skutecznej terapii w zakażeniach wirusem HSV-1. Związki mogą znaleźć zastosowanie w produkcji leków służących zarówno leczeniu jak i profilaktyce infekcji wywołanych wirusem HSV-1.

Podstawowym odbiorcą technologii są firmy farmaceutyczne i biotechnologiczne pracujące nad nowymi metodami walki z chorobami zakaźnymi (producenci innowacyjnych leków).

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


Związki chemiczne, o których mowa w zgłoszeniach patentowych P.429778 oraz P.429779 hamują aktywność enzymu odpowiedzialnego za rozprzestrzenianie się wirusa opryszczki typu 1 oraz przyczyniają się do zapobiegania przenikania wirusa do komórek. Podczas badań laboratoryjnych zaobserwowano znaczącą skuteczność działania związku w porównaniu z obecnymi na rynku lekami.

W efekcie docelowy produkt farmaceutyczny będzie konkurencyjny w stosunku do aktualnie dostępnych leków bazujących na acyklowirze, przewyższając je istotnie skutecznością działania.

Inną ważną zaletą związków objętych zgłoszeniami patentowymi jest taka możliwość formulacji docelowego produktu farmaceutycznego, aby mógł być on podawany miejscowo – bezpośrednio na skórę.

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 4 – Przeprowadzono walidację technologii w warunkach laboratoryjnych

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Testy w warunkach laboratoryjnych

Status IP


Zgłoszenie patentowe

Related RB
 • Chiralna pochodna 2-azabicykloalkanowa z podstawnikiem dansylowym oraz jej zastosowanie
  Idz do strony rezultatu
  Nazwa rezultatu

  Chiralna pochodna 2-azabicykloalkanowa z podstawnikiem dansylowym oraz jej zastosowanie

  Data zgłoszenia w UPRP

  29/04/2019

  Nr sprawy

  P.429778

 • Zastosowanie chiralnej pochodnej (1R, 2R)-diaminocykloheksanu z podstawnikiem taddolowym
  Idz do strony rezultatu
  Nazwa rezultatu

  Zastosowanie chiralnej pochodnej (1R, 2R)-diaminocykloheksanu z podstawnikiem taddolowym

  Data zgłoszenia w UPRP

  29/04/2019

  Nr sprawy

  P.429779

Oferta technologiczna do pobrania

Download Plakat_HSV-1.pdf

Imię i nazwisko konsultanta


Jacek Pietrzak

Numer telefonu stacjonarnego


(71) 320 43 42

Adres e-mail


jacek.pietrzak@pwr.edu.pl