https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Kompozytowy materiał włóknisto-cementowy

Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
Adres do korespondencji
dr inż. Tomasz Marciniszyn
71 320 4195
tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl
Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław

Nazwa technologii


Kompozytowy materiał włóknisto-cementowy

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Przedmiotem oferty są formuły/składy czterech kompozytowych materiałów włóknisto-cementowych przeznaczonych do produkcji elementów budowlanych, zwłaszcza płyt włóknisto-cementowych. Innowacyjnością jest zastosowanie w składach takich dodatków jak: włókna celulozowe z makulatury, popiół lotny, proszek kaolinowy, pył perlitowy czy też keramzytowy. Ponadto włókna celulozowe mogą być impregnowane chlorkiem lub bromkiem didecylo- dimetylo amonowym, co powoduje zwiększenie stabilności biologicznej, bez dużego wzrostu poboru energii oczyszczania oraz strat długości włókna

Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Skład nr 1 (P.415125) – cement w ilości 54%-60% wagowych, popiół lotny 24,35%-35,62% wagowych, włókna celulozowe w ilości 8.11%-12.16% , włókna PVA w ilości 0,67%-0,83%, stearynian aluminium 0.2%-0.8% oraz flokulant w ilości 0,01%-0,03% wagowych.

Skład nr 2 (P.415124) - cement w ilości 41,4%-46% wagowych, popiół lotny 20,5%-25,10% wagowych, włókna celulozowe w ilości 7.18%-10.77% wagowych, mika 14.60%-18.25% wagowych, proszek kaolinowy 10.36%-14.62% wagowych oraz flokulant w ilości 0,01%-0,03% wagowych.

Skład nr 3 (P.415123) - cement w ilości 41,40%-46.00% wagowych, popiół lotny 19,5%-24,10% wagowych, włókna celulozowe w ilości 7.07%-10.61% wagowych, mika 14.12%-17.65% wagowych, pył perlitowy 10.60%-17.66% wagowych, wodę w ilości 70%-80% wagowych, reduktor piany 0.01%-0.03% oraz flokulant w ilości 0,01%-0,03% wagowych.

Skład nr 4 (P.415122) - cement w ilości 41,40%-46.00% wagowych, popiół lotny 20,50%-25,10% wagowych, włókna celulozowe w ilości 7.32%-10.98% wagowych, mika 14.60%-18.25% wagowych, pył keramzytowy 10.96%-14.62% wagowych oraz flokulant w ilości 0,01%-0,03% wagowych. Składy zostały zgłoszone do ochrony patentowej- nadano numery zgłoszeń: P.407678, P.415125, P.415124, P.415123, P.415122.

Docelowe branże dla oferowanej technologii


Składy mogą być stosowane do wytwarzania elementów budowlanych, m.in. płyt włóknisto-cementowych, także falistych oraz dachówek, jak i rur. Według oferowanych wynalazków można produkować materiały o różnej gęstości, wytrzymałości i przez to o różnych zastosowaniach. Materiały o niskiej gęstości znajdują zastosowanie we wnętrzach, także w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (łazienki, SPA, baseny), jako wyciszające panele, czy też okładziny do ścian i sufitów. Materiały o dużej gęstości stosowane są na podłogi, poszycia, elewacje zewnętrzne oraz formy betonowe.

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


Przewagą płyt wyprodukowanej z oferowanych składu, w porównaniu do dostępnych na rynku płyt, jest zwiększona wytrzymałość i stabilność wymiarowa oraz niska wilgotność oraz nasiąkliwość.

W poniższej tabeli zestawiono podstawowe parametry płyt wykonanych wg. oferowanych rozwiązań w porównaniu do płyt dostępnych na rynku.

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 5 – Dokonano walidacji technologii w środowisku zbliżonym do rzeczywistego

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Wstępna technologia / demonstrator

Related OT
 • Innowacyjna technologia produkcji płyt włóknisto-cementowych
  Link
  Nazwa technologii

  Innowacyjna technologia produkcji płyt włóknisto-cementowych

  Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii

  Technologia produkcji płyt włóknisto-cementowych, oparta jest na innowacyjnych rozwiązaniach, z których część została zgłoszona do ochrony patentowej na terenie RP, a część stanowi poufne know-how.

  Płyty włóknisto-cementowe posiadają doskonałe cechy budowlane m.in.: wytrzymałość na zginanie i ściskanie, wytrzymałość na uderzenia i uszkodzenia, a także odporność na działanie wody, ognia, grzybów pleśniowych, gryzoni oraz posiadają wysoką izolacyjność dźwiękową. Znajdują one zastosowanie zarówno wewnątrz (ściany, sufity, podłogi), jak i na zewnątrz budynków (elewacje, w tym elewacje wentylowane, w zastosowaniu do rewitalizacji starych obiektów budowlanych, zwłaszcza wykonanych w technologii wielkiej płyty). Płyty te składają się z naturalnych składników (cementu, włókien celulozowych pozyskanych z drewna i makulatury), co czyni je produktem całkowicie bezpiecznym dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego. Płyty włóknisto-cementowe, wyprodukowane na podstawie oferowanej technologii, są wyrobami budowlanymi o wysokim stopniu innowacyjnym i ekologicznym, a dzięki zastosowaniu do produkcji materiałów recyklingowych doskonale wpisują się w program zrównoważonego rozwoju w budownictwie.

  Na przedmiotową technologię składają się wynalazki opisane w poniższych ofertach technologicznych:

  • kompozytowy materiał włóknisto cementowy - oferta nr 22699/2015

  • komora klimatyczna do dojrzewania (pielęgnacji) płyt włóknisto-cementowych - oferta nr 22700/2015

  • mobilna komora do badań starzeniowych materiałów budowlanych- oferta nr 22701/2015

  • bezkontaktowa kontrola jakości płyt budowlanych - oferta nr 22702/2015

  Poufna, kompletna wiedza know-how dotycząca technologii produkcji płyt włóknisto-cementowych została zawarta w postaci spisanych doświadczeń techniczno-organizacyjnych z wdrażania tej technologii. Zawiera ona m.in.:

  • założenia projektowe, schematy i rysunki całego procesu produkcyjnego, parku maszynowego,

  • sposób przygotowania surowców - opracowanie składów surowców w zależności od przeznaczenia wyrobu końcowego,

  • sposób formowania, prasowania, jak i obróbki płyt,

  • metodę procesu dojrzewania płyt,

  • sposób sterowania i kontroli procesem produkcji,

  • metodykę kontroli i badania właściwości fizycznych płyt zgodnie z normami, w tym spełnia wszystkie wymagania normy EN-12467

  Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii

  Innowacyjnością oferowanej technologii jest wykorzystanie czterech innowacyjnych rozwiązań udoskonalających obecny model produkcji pod względem skrócenia czasu produkcji, uzyskania znacznie lepszych właściwości fizycznych końcowego wyrobu, jak i precyzyjnej jego kontroli w czasie rzeczywistym.

  Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii

  TRL6

  Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)

  Wstępna technologia / demonstrator

  Imię i nazwisko konsultanta

  dr inż. Tomasz Marciniszyn

  Numer telefonu stacjonarnego

  71 3204195

  Adres e-mail

  tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl

  Adres do korespondencji

  Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław

Imię i nazwisko konsultanta


dr inż. Tomasz Marciniszyn

Numer telefonu stacjonarnego


71 320 4195

Adres e-mail


tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl

Adres do korespondencji


Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław