https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Innowacyjna technologia produkcji płyt włóknisto-cementowych

Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
Adres do korespondencji
dr inż. Tomasz Marciniszyn
71 3204195
tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl
Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław

Nazwa technologii


Innowacyjna technologia produkcji płyt włóknisto-cementowych

Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Technologia produkcji płyt włóknisto-cementowych, oparta jest na innowacyjnych rozwiązaniach, z których część została zgłoszona do ochrony patentowej na terenie RP, a część stanowi poufne know-how.

Płyty włóknisto-cementowe posiadają doskonałe cechy budowlane m.in.: wytrzymałość na zginanie i ściskanie, wytrzymałość na uderzenia i uszkodzenia, a także odporność na działanie wody, ognia, grzybów pleśniowych, gryzoni oraz posiadają wysoką izolacyjność dźwiękową. Znajdują one zastosowanie zarówno wewnątrz (ściany, sufity, podłogi), jak i na zewnątrz budynków (elewacje, w tym elewacje wentylowane, w zastosowaniu do rewitalizacji starych obiektów budowlanych, zwłaszcza wykonanych w technologii wielkiej płyty). Płyty te składają się z naturalnych składników (cementu, włókien celulozowych pozyskanych z drewna i makulatury), co czyni je produktem całkowicie bezpiecznym dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego. Płyty włóknisto-cementowe, wyprodukowane na podstawie oferowanej technologii, są wyrobami budowlanymi o wysokim stopniu innowacyjnym i ekologicznym, a dzięki zastosowaniu do produkcji materiałów recyklingowych doskonale wpisują się w program zrównoważonego rozwoju w budownictwie.

Na przedmiotową technologię składają się wynalazki opisane w poniższych ofertach technologicznych:

• kompozytowy materiał włóknisto cementowy - oferta nr 22699/2015

• komora klimatyczna do dojrzewania (pielęgnacji) płyt włóknisto-cementowych - oferta nr 22700/2015

• mobilna komora do badań starzeniowych materiałów budowlanych- oferta nr 22701/2015

• bezkontaktowa kontrola jakości płyt budowlanych - oferta nr 22702/2015

Poufna, kompletna wiedza know-how dotycząca technologii produkcji płyt włóknisto-cementowych została zawarta w postaci spisanych doświadczeń techniczno-organizacyjnych z wdrażania tej technologii. Zawiera ona m.in.:

• założenia projektowe, schematy i rysunki całego procesu produkcyjnego, parku maszynowego,

• sposób przygotowania surowców - opracowanie składów surowców w zależności od przeznaczenia wyrobu końcowego,

• sposób formowania, prasowania, jak i obróbki płyt,

• metodę procesu dojrzewania płyt,

• sposób sterowania i kontroli procesem produkcji,

• metodykę kontroli i badania właściwości fizycznych płyt zgodnie z normami, w tym spełnia wszystkie wymagania normy EN-12467

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


Innowacyjnością oferowanej technologii jest wykorzystanie czterech innowacyjnych rozwiązań udoskonalających obecny model produkcji pod względem skrócenia czasu produkcji, uzyskania znacznie lepszych właściwości fizycznych końcowego wyrobu, jak i precyzyjnej jego kontroli w czasie rzeczywistym.

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 6 – Dokonano demonstracji prototypu lub modelu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Wstępna technologia / demonstrator

Imię i nazwisko konsultanta


dr inż. Tomasz Marciniszyn

Numer telefonu stacjonarnego


71 3204195

Adres e-mail


tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl

Adres do korespondencji


Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław