https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Wrocławska płyta drogowa do przykrycia wykopów budowlanych

Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
Adres do korespondencji
dr inż. Tomasz Marciniszyn
713204195
tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechnika Wrocławska ul. Smoluchowskiego 48 50-372 Wrocław

Nazwa technologii


Wrocławska płyta drogowa do przykrycia wykopów budowlanych

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Przedmiotem oferty jest (wynalazek) stalowa, segmentowa płyta drogowa służąca jako przykrycie wykopów wąsko przestrzennych o szerokości maksimum 2000 mm. Wynalazek składa się z: patentu pn. „Stalowa, segmentowa płyta drogowa” PAT.229530, wzoru przemysłowego „Segmentowa płyta drogowa” W.21933, znaku towarowego słowno-graficznego: ROAD TRENCH LINK WROC, Z.433299 oraz znaku towarowego słowno-graficznego: WROCŁAWSKA PŁYTA DROGOWA, Z.433300.

Wynalazek jest współwłasnością Politechniki Wrocławskiej oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu.

Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Stalowa, segmentowa płyta drogowa wg. wynalazku jest w kształcie prostokąta, ma płaską powierzchnię górną i przytwierdzone do niej konstrukcyjne elementy nośne. Posiada płaską blachę pomostową (A) wykonaną ze stali S235JR+N o grubości co najmniej 9 mm, do której przytwierdzona jest grzbietami blacha falista (B) o wymiarach fali blachy S.C. 381x140x5,5, która z przeciwnej strony przytwierdzona jest na brzegach do dwóch blach osadczych (D).

Płyty drogowe występują w czterech wariantach tj. płyta środkowa, płyta lewa, płyta prawa, płyta pojedyncza. Dobór płyty jest uzależniony od wielkości wykopu. Płyta lewa i płyta prawa służą do połączenia z płytą środkową. Długość płyt wynosi 3500 mm, natomiast szerokość jest zmienna w zależności od rodzaju płyty. Stalowe, segmentowe płyty, połączone ze sobą w kierunku poprzecznym, mogą tworzyć przykrycie wykopu wąsko przestrzennego o dowolnej długości pokrywające się np. z szerokością drogi bądź ulicy. 

Rys. 2. Płyta drogowa nad lokalnym wykopem – szeroka ulica w centrum Wrocławia.

 

Docelowe branże dla oferowanej technologii


Wynalazek znajduje zastosowanie w branży budowlano-remontowej w zakresie wodno-kanalizacyjnym, gazowym, telekomunikacyjnym. 

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


Innowacyjność:

 •  płyta składa się z segmentów, co daje możliwość montażu na dowolną długość;
 •  łatwy montaż segmentów;
 •  nieograniczona nośność użytkowa;
 •  brak ograniczeń ruchu (np. prędkości poruszających się po płycie pojazdów); 

Korzyścią ze stosowania płyty drogowej wg. wynalazku w pracach remontowo budowlanych jest:

 • zmniejszenie uciążliwości dla społeczeństwa prowadzenia prac, poprzez umożliwienie swobodnego przejazdu;
 • w przypadku prowadzenia prac na pasie drogowym, możliwe zmniejszenie opłat za zajęcie pasa drogowego;

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 8 – Zakończono badania i demonstrację ostatecznej formy technologii

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Technologia zweryfikowana w warunkach operacyjnych

Related RB
 • Stalowa, segmentowa płyta drogowa
  Idz do strony rezultatu
  Nazwa rezultatu

  Stalowa, segmentowa płyta drogowa

  Numer patentu

  229530

Oferta technologiczna do pobrania

Download OT_405079_2019.pdf

Imię i nazwisko konsultanta


dr inż. Tomasz Marciniszyn

Numer telefonu stacjonarnego


713204195

Adres e-mail


tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl

Adres do korespondencji


Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechnika Wrocławska ul. Smoluchowskiego 48 50-372 Wrocław

Oczekiwana forma komercjalizacji


Sprzedaż

Wydział PWr – autor technologii


Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Słowa kluczowe (opcjonalnie)


przykrycie wykopów, innowacje w budownictwie, pływa drogowa