https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Innowacyjne wiertło koronowe do betonu

Data zgłoszenia
Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
Adres do korespondencji
2012-04-10
dr inż. Tomasz Marciniszyn
713204195
tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechnika Wrocławska ul. Smoluchowskiego 48 50-372 Wrocław

Nazwa technologii


Innowacyjne wiertło koronowe do betonu

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Oferta obejmuje patent (nr 219454) na wiertło koronowe o eliptycznym kształcie, pn.”Wiertło koronowe do wykonywania odwiertów w betonie”. Wiertło przeznaczone jest do wykonywania odwiertów w betonie - zarówno do typowych zastosowań budowlanych, jak i do specjalistycznych badań np. przyczepności warstw betonowych metodą odrywania (metodą „pull-off”).

Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Wiertło koronowe posiada eliptyczny kształt, co prowadzi do zniwelowania sił powstających podczas wiercenia, a tym samym do wolniejszego zużycia wiertła. Zmniejszenie sił tarcia ma znaczenie m.in. w badaniu jakości betonu metodą „pull-off”, bowiem podczas wykonywania odwiertu tradycyjnym wiertłem do warstwy podkładowej (na głębokość większą niż 30mm), często następuje ścięcie styku warstw betonowych i zniszczenie warstwy podkładowej, co uniemożliwia dokonanie pomiaru jakości betonu. Ścięcie to wynika z wysokiej wartości siły na pobocznicy wiertła, dużo wyższej niż na styku warstw betonowych. Dzięki eliptycznemu kształtowi oferowane wiertło niweluje tarcie na pobocznicy wiertła, przez co dowiercenie się do podkładu na znaczną głębokość, bez ścięcia styków warstw, staje się możliwe. Wytworzono wiertło o średnicy wewnętrznej 50mm, eliptycznej średnicy zewnętrznej 55mm, średnicy transwersalnej 57mm. Wiertło zakończono czterema ostrzami wykonanymi z spiekanego węglika o grubości 2mm i szerokości 21mm. Wiertłem tym wykonano 950 odwiertów na głębokość od 20 do 50 mm w betonie klasy C20/25. W tym samym betonie wykonano tradycyjnym wiertłem koronowym zaledwie 250 odwiertów, po których wiertło wymagało regeneracji. Elipsę wiertła można modyfikować pod konkretne jego wymiary i przeznaczenie.


Wiertło koronowe wg. wynalazku po wykonaniu 950 odwiertówDocelowe branże dla oferowanej technologii


Wiertło znajduje zastosowanie przy pracach budowlanych, jak i specjalistycznych badaniach betonu.

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


W przeciwieństwie do tradycyjnego wiertła koronowego oferowane wiertło:

  • ma znacznie wydłużoną żywotność
  • niweluje siły powstające podczas wiercenia
  • umożliwia wykonywanie poprawnych odwiertów o głębokości większej niż 30mm

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 7 – Dokonano demonstracji prototypu systemu w otoczeniu operacyjnym

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Eksperymentalna walidacja koncepcji

Zgloszenie

Oferta technologiczna do pobrania

Download OT_53_22871_2015.pdf

Imię i nazwisko konsultanta


dr inż. Tomasz Marciniszyn

Numer telefonu stacjonarnego


713204195

Adres e-mail


tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl

Adres do korespondencji


Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechnika Wrocławska ul. Smoluchowskiego 48 50-372 Wrocław

Wydział PWr – autor technologii


Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Udzielone prawo ochronne / status IP


patent

Słowa kluczowe (opcjonalnie)


wiertło koronowe, metoda pull-off, innowacyjne wiertło, wiertło do betonu