https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Sposób wytwarzania posadzek epoksydowych

Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
Adres do korespondencji
Tomasz Marciniszyn
713204195
tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechnika Wrocławska ul. Smoluchowskiego 48 50-372 Wrocław

Nazwa technologii


Sposób wytwarzania posadzek epoksydowych

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Oferta (wynalazek) dotyczy sposobu wytwarzania posadzek epoksydowych - posadzek złożonych z podłoża wykonanego z betonu lub zaprawy oraz nałożonej na to podłoże powłoki epoksydowej.

Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Wytwarzanie posadzki epoksydowej wg. oferowanego wynalazku wymaga przeprowadzenia kolejnych czynności:

1. Naniesienia na daną powierzchnię kompozytu na bazie cementu oraz kruszywa naturalnego, np. betonu lub zaprawy.

2. Teksturowania świeżo naniesionej powierzchni kompozytowej poprzez odciskanie (odbijanie) na niej matrycy w formie rozmieszczonych regularnie, prostopadłych do siebie wgłębień w kształcie krzyżyków (rys. 1).

3. Po stwardnieniu powierzchni, oczyszcza się ją z zanieczyszczeń (zaczynu cementowego) oraz odkurza (rys. 2.).

4. Po 28 dniach od betonowania stwardniałą teksturowaną powierzchnie pokrywa się warstwą wykończeniową w postaci powłoki na bazie żywicy epoksydowej o grubości około 2 mm. Powłokę nanosi się na powierzchnię suchą (wilgotność masowa maksimum 4%) np. przy użyciu pacy ząbkowanej i następnie odpowietrza i wygładza przez wałkowanie wałkiem kolczastym na krzyż.


Stosowanie metody wg. wynalazku pozwoliło na uzyskanie średniej przyczepności powłoki epoksydowej do podkładu (wg. metody odrywania) od 1,78MPa do 2,17MPa w zależności od wymiarów krzyżyków (szerokość 4 mm – 6mm, głębokość 2 mm – 4mm, długości 20mm – 28 mm) przy tym samym ich rozstawie wynoszącym 34 mm.

Docelowe branże dla oferowanej technologii


Metoda znajduje zastosowanie w branży budowlanej, przy wykonywaniu powłok epoksydowych.

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


W przeciwieństwie do obecnie stosowanych rynkowych metod oferowany wynalazek nie wymaga:

 • teksturowania stwardniałego betonu lub zaprawy poprzez piaskowanie lub śrutowanie,
 • nanoszenia środka szczepnego,

Oferowana metoda pozwala na uzyskanie lepszej przyczepności powłoki epoksydowej do podkładu niż stosowane obecnie metody obróbki mechanicznej podkładu cementowego i naniesieniu środka szczepnego

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 1 – Zaobserwowano i scharakteryzowano podstawowe zasady danego zjawiska

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Technologia zweryfikowana w warunkach operacyjnych

Related RB
 • Sposób wytwarzania posadzek epoksydowych
  Idz do strony rezultatu
  Nazwa rezultatu

  Sposób wytwarzania posadzek epoksydowych

  Data zgłoszenia w UPRP

  27/12/2018

  Nr sprawy

  P.428351

Related OT
 • Środek do wykonywania powłok na bazie żywicy epoksydowej
  Link
  Nazwa technologii

  Środek do wykonywania powłok na bazie żywicy epoksydowej

  Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)

  Oferta dotyczy technologii wytwarzania środka do wykonywania powłok na bazie żywicy epoksydowej z wypełniaczem w postaci pyłu kwarcowego, który pochodzi np. z odpadów pokopalnianych, zakładów kamieniarskich. Wynalazek został zgłoszony do ochrony patentowej w Urzędzie Patentowym RP pod numerem P.425183.

  Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii

  Środek do wykonywania powłok wg. oferowanej technologii sporządzany jest z trzech kompozycji A, B i C, łączonych ze sobą poprzez mieszanie, przy czym:

  • kompozycja A zawiera żywicę epoksydową na bazie bisfenolu, w ilości 64,5-74,1% wagowych;
  • kompozycja B zawiera wypełniacz w postaci pyłu kwarcowego, o udziale co najmniej 90% wielkości ziaren o średnicy poniżej 63 [mikro-m], korzystnie zawierający w swoim składzie masowo około 71 % SiO2, 1% Al2O3, 9% CaO, 4% MgO, 14% Na2O+K2O i maksimum 0,1 % TiO2 w ilości 7,4-19,4% wagowych;
  • kompozycja C zawiera utwardzacz na bazie alifatycznych poliaminów w ilości 16,1-18,5% wagowych.


  Środek jest gotowy do użycia po dokładnym wymieszaniu kompozycji A i B. Po ich zmieszaniu uzyskuje się konsystencję płynną, a utwardzacz C dodawany jest bezpośrednio przed nałożeniem powłoki na powierzchnie podkładu.

  Docelowe branże dla oferowanej technologii

  Powłoka według technologii jest łatwa w użyciu i może być stosowana w bardzo szerokim zakresie w warunkach przemysłowych (hale produkcyjne, parkingi, magazyny, itp.) do wykonywania powłok wierzchnich, wykończeniowych warstw posadzek/podłóg/podłoży.

  Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii

  W przeciwieństwie do komercyjnie dostępnych rozwiązań, dzięki technologii Politechniki Wrocławskiej uzyskuje się wymaganą przyczepność powłoki do podłoża bez konieczności a) obróbki mechanicznej podkładu cementowego poprzez piaskowanie lub śrutowanie i b) nanoszenia środka szczepnego.

  Powłoka opracowana na bazie technologii Politechniki Wrocławskiej umożliwia uzyskanie średniej wartości przyczepności do podłoża ocenianej metodą odrywania min. 1,5 MPa bez konieczności obróbki mechanicznej podkładu.

  Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii

  TRL4

  Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)

  Testy w warunkach laboratoryjnych

  Imię i nazwisko konsultanta

  dr inż. Tomasz Marciniszyn

  Numer telefonu stacjonarnego

  713204195

  Adres e-mail

  tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl

  Adres do korespondencji

  Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechnika Wrocławska ul. Smoluchowskiego 48 50-372 Wrocław

Oferta technologiczna do pobrania

Download OT_2904_2019.pdf

Imię i nazwisko konsultanta


Tomasz Marciniszyn

Numer telefonu stacjonarnego


713204195

Adres e-mail


tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl

Adres do korespondencji


Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechnika Wrocławska ul. Smoluchowskiego 48 50-372 Wrocław

Wydział PWr – autor technologii


Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Udzielone prawo ochronne / status IP


zgłoszenie patentowe

Słowa kluczowe (opcjonalnie)


posadzki epoksydowe, środek szczepny, pył kwarcowy