https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Środek do wykonywania powłok na bazie żywicy epoksydowej

Data zgłoszenia
Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
Adres do korespondencji
11.04.2018
dr inż. Tomasz Marciniszyn
713204195
tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechnika Wrocławska ul. Smoluchowskiego 48 50-372 Wrocław

Nazwa technologii


Środek do wykonywania powłok na bazie żywicy epoksydowej

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Oferta dotyczy technologii wytwarzania środka do wykonywania powłok na bazie żywicy epoksydowej z wypełniaczem w postaci pyłu kwarcowego, który pochodzi np. z odpadów pokopalnianych, zakładów kamieniarskich. Wynalazek został zgłoszony do ochrony patentowej w Urzędzie Patentowym RP pod numerem P.425183.

Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Środek do wykonywania powłok wg. oferowanej technologii sporządzany jest z trzech kompozycji A, B i C, łączonych ze sobą poprzez mieszanie, przy czym:

 • kompozycja A zawiera żywicę epoksydową na bazie bisfenolu, w ilości 64,5-74,1% wagowych;
 • kompozycja B zawiera wypełniacz w postaci pyłu kwarcowego, o udziale co najmniej 90% wielkości ziaren o średnicy poniżej 63 [mikro-m], korzystnie zawierający w swoim składzie masowo około 71 % SiO2, 1% Al2O3, 9% CaO, 4% MgO, 14% Na2O+K2O i maksimum 0,1 % TiO2 w ilości 7,4-19,4% wagowych;
 • kompozycja C zawiera utwardzacz na bazie alifatycznych poliaminów w ilości 16,1-18,5% wagowych.


Środek jest gotowy do użycia po dokładnym wymieszaniu kompozycji A i B. Po ich zmieszaniu uzyskuje się konsystencję płynną, a utwardzacz C dodawany jest bezpośrednio przed nałożeniem powłoki na powierzchnie podkładu.

Docelowe branże dla oferowanej technologii


Powłoka według technologii jest łatwa w użyciu i może być stosowana w bardzo szerokim zakresie w warunkach przemysłowych (hale produkcyjne, parkingi, magazyny, itp.) do wykonywania powłok wierzchnich, wykończeniowych warstw posadzek/podłóg/podłoży.

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


W przeciwieństwie do komercyjnie dostępnych rozwiązań, dzięki technologii Politechniki Wrocławskiej uzyskuje się wymaganą przyczepność powłoki do podłoża bez konieczności a) obróbki mechanicznej podkładu cementowego poprzez piaskowanie lub śrutowanie i b) nanoszenia środka szczepnego.

Powłoka opracowana na bazie technologii Politechniki Wrocławskiej umożliwia uzyskanie średniej wartości przyczepności do podłoża ocenianej metodą odrywania min. 1,5 MPa bez konieczności obróbki mechanicznej podkładu.

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 4 – Przeprowadzono walidację technologii w warunkach laboratoryjnych

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Testy w warunkach laboratoryjnych

Related RB
 • Środek do wykonywania powłok na bazie żywicy epoksydowej oraz jego zastosowanie
  Idz do strony rezultatu
  Nazwa rezultatu

  Środek do wykonywania powłok na bazie żywicy epoksydowej oraz jego zastosowanie

  Data zgłoszenia w UPRP

  11/04/2018

  Nr sprawy

  P.425183

  Twórcy

  Sadowski Łukasz,

  Chowaniec Agnieszka

Zgloszenie

Oferta technologiczna do pobrania

Download OT_1803_2019.pdf

Imię i nazwisko konsultanta


dr inż. Tomasz Marciniszyn

Numer telefonu stacjonarnego


713204195

Adres e-mail


tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl

Adres do korespondencji


Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechnika Wrocławska ul. Smoluchowskiego 48 50-372 Wrocław

Wydział PWr – autor technologii


Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Udzielone prawo ochronne / status IP


zgłoszenie patentowe

Słowa kluczowe (opcjonalnie)


posadzki epoksydowe, środek szczepny, pył kwarcowy