https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Sposób napędzania narzędzia roboczego maszyny udarowej oraz napęd narzędzia roboczego maszyny udarowej

Nazwa technologii


Sposób napędzania narzędzia roboczego maszyny udarowej oraz napęd narzędzia roboczego maszyny udarowej

Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Wynik badań naukowych zawiera:

 • know-how
 • zgłoszenie patentowe pn. „Sposób napędzania narzędzia roboczego maszyny udarowej oraz napęd narzędzia roboczego maszyny udarowej” zgłoszonym do UPRP dnia 05.12.2016r. Zgłoszeniu nadano nr P.419687 oraz patentem nr PAT.222808 pn. „Urządzenie do napędu, zwłaszcza elementów roboczych maszyn oraz sposób napędu, zwłaszcza maszyn.

Wg. wynalazku ruch obrotowy koła zamachowego może być zastąpiony ruchem oscylacyjnym o częstotliwości rezonansowej. W takim układzie masę oscylatora wraz np. z bijakiem w przy-padku maszyny wykrawającej, dostraja się, aby częstotliwość wymuszania (napędu) była zgodna z częstotliwością drgań własnych tego oscylatora. Uzyskuje się w ten sposób zjawisko rezonansu, przez co zmniejsza się zapotrzebowanie na energię, tym samym można zastosować do napędu maszyny o niższej mocy niż w układzie bez rezonansu

 

Docelowe branże dla oferowanej technologii


Wynalazek znajduje zastosowanie w maszynach/urządzeniach udarowych pracujących ze stałą prędkością. Są to w większości maszyny do obróbki plastycznej metali – pras pracujących ze stałą prędkością, wykrojnikach lub w maszynach udarowych jak młoty kuźnicze.

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


Korzyści / innowacyjność w porównaniu do konwencjonalnych maszyn:

– zmniejszenie nakładów energetycznych maszyny udarowej, mniejszy silnik napędowy,

– zmniejszenie masy maszyny.

Zmniejszenie nakładów energetycznych zostało potwierdzone w ramach prac podnoszących gotowość wdrożeniową.

 

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 6 – Dokonano demonstracji prototypu lub modelu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Technologia zweryfikowana w warunkach operacyjnych

Related RB
 • Rezonansowy układ napędowy
  Idz do strony rezultatu
  Nazwa rezultatu

  Rezonansowy układ napędowy

  Data zgłoszenia w UPRP

  29/10/2018

  Nr sprawy

  P.427578

Oferta technologiczna do pobrania

Download poster_REZONANS.pdf

Dodatkowe pliki do pobrania (opcjonalnie)

Download test-1-1.xlsx