https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Urządzenie do zmniejszenia szczeliny przyperonowej

Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
Adres do korespondencji
Anna Szczypka
71 320 43 51
anna.szczypka@pwr.edu.pl
ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław

Nazwa technologii


Urządzenie do zmniejszenia szczeliny przyperonowej

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Oferta technologiczna dotyczy urządzenia do zmniejszania odległości pomiędzy krawędzią peronu a progiem pojazdu szynowego. Wynalazek pozwala w łatwy i szybki sposób zredukować problem zbyt dużych szczelin przyperonowych, których pokonanie stanowi poważny problem dla osób niepełnosprawnych, starszych, podróżujących z dziećmi czy też z bagażem wielkogabarytowym. Fakt ten w znaczący sposób wpływa na komfort podróży, a tym samym jest jednym z czynników, z racji którego pasażerowie wybierają inny niż kolej środek transportu. Wynalazek jest chroniony patentem o numerze 224580.

Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Konstrukcja wynalazku charakteryzuje się zastosowaniem listwy podporowej (płyty listwy 1a i 1b), przymocowanej do ścianki peronowej. Listwa wyposażona jest w gniazda (2), w których osadzone są łby częsciowo gwintowanych prętów dystansowych (3), w których na część gwintową nakręcone zostały nakrętki (5). Łby prętów dystansowych osadzone są obrotowo. Przy górnej krawędzi płyty krawędziowej (7)wzdłuż jej długości znajdują się wybrania usytuowane w równej odległości od siebie, w które wprowadzone są zęby (8) listwy grzebieniowej (9) wspartej na płycie listwy podporowej. Zęby oddzielone są w wzdłuż płaszczyzny poślizgowej od pozostałej części płyty krawędziowej odcięciem. Ukształtowane na bocznych ściankach segmentów płyty krawędziowej wklęsłe lub wypukłe łuki służą wzajemnemu zakleszczaniu się przyległych do siebie segmentów także w przypadku ułożenia ich po łuku poziomym lub w linii łamanej. Regulacji położenia płyty krawędziowej w kierunku poprzecznym do osi torów dokonuje się poprzez obrót pręta `dystansowego. Szerokość zębów 10 płyty krawędziowej oraz dopełniających ich zębów 8 listwy grzebieniowej powinna być na tyle mała aby uniemożliwić wpadnięcie końcówki laski albo obcasa buta w powstałe szczeliny.

Docelowe branże dla oferowanej technologii


transportu szynowego na terenie krajów Unii Europejskiej, oraz normatywów dotyczących projektowania sieci tramwajowych, polskie perony kolejowe i tramwajowe wciąż odbiegają od zalecanych norm. Jednym ze skutków jest przede wszystkim zbyt duża odległość krawędzi peronu od progu pociągu wynosząca nawet 1725 mm co powoduje niedogodności przy wsiadaniu lub wysiadaniu z pociągu, szczególnie w przypadku osób niepełnosprawnych lub starszych. Wynalazek adresowany jest głównie do firm świadczących usługi dla branży transportu szynowego w zakresie wytwarzania wyrobów i osprzętu, zwłaszcza produkujących płyty i ścianki peronowe.

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


Urządzenie do zmniejszania szczeliny przyperonowej jest doskonałą alternatywą dla obecnie montowanych elementów. Nie wymaga ono częstej regulacji ani specjalistycznej konserwacji. Zastosowanie urządzenia wpłynie również na poprawę komfortu i bezpieczeństwa pasażerów. Do pozostałych zalet wynalazku należą:

 łatwość montażu urządzenia

 zapewnienie utrzymania prostej lub dopasowanej do geometrii toru krawędzi peronowej mimo przemieszczeń poszczególnych elementów ścianki peronowej stanowiącej jej fundament

 niskie koszty produkcji – zastosowanie powszechnie dostępnych materiałów (betonu, stali, tworzywa elastycznego np. gumy)

 prosta konstrukcja

 łatwa regulacja położenia krawędzi dzięki obrotowi pręta gwintowanego

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 1 – Zaobserwowano i scharakteryzowano podstawowe zasady danego zjawiska

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Technologia zweryfikowana w warunkach operacyjnych

Related RB
 • Urządzenie do zmniejszenia szczeliny przyperonowej
  Idz do strony rezultatu
  Nazwa rezultatu

  Urządzenie do zmniejszenia szczeliny przyperonowej

  Numer patentu

  224580

  Data udzielenia ochr.

  23/06/2016

Imię i nazwisko konsultanta


Anna Szczypka

Numer telefonu stacjonarnego


71 320 43 51

Adres e-mail


anna.szczypka@pwr.edu.pl

Adres do korespondencji


ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław

Oczekiwana forma komercjalizacji


Sprzedaż, Udzielenie licencji, Umowa wdrożeniowa, Inna umowa

Słowa kluczowe (opcjonalnie)


szczelina przyperonowa, transport szynowy