https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Katalizator kompozytowy do wytwarzania wysokojakościowych olejów napędowych

Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
Adres do korespondencji
Anna Szczypka
71 320 43 51
anna.szczypka@pwr.edu.pl
ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław

Nazwa technologii


Katalizator kompozytowy do wytwarzania wysokojakościowych olejów napędowych

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Przedmiotem oferty jest katalizator kompozytowy znajdujący zastosowanie w procesie wytwarzania olejów napędowych z zachowaniem odpowiedniej liczby cetanowej. Wytworzone przy udziale katalizatora na drodze selektywnej hydroizomeryzacji oleje, charakteryzują się pożądanymi właściwościami niskotemperaturowymi (obniżoną temperaturą mętnienia oraz blokady zimnego filtra), spełniając tym samym wymagania zawarte w Światowej Karcie Paliw.

Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Katalizator kompozytowy według wynalazku charakteryzuje się tym, że jego unikalne właściwości osiąga się w wyniku dotowania katalizatora podstawowego Pt/AISBA-15, co-katalizatorem tj. Pt/ZSM-22 lub Pt/SAPO-11, przy czym proces polega na wymieszaniu formowanego katalizatora głównego z określoną ilością formowanego co-katalizatora o porównywalnym uziarnieniu.

 

Dzięki temu powstaje katalizator, który wykazuje:

 • funkcję metaliczną zapewnioną przez Pt
 • umiarkowaną funkcję kwasową zapewnioną przez centra kwasowe Brønsteda na powierzchni nośnika AISBA-15 w katalizatorze Pt/AISBA-15
 • funkcję „strukturalną” dzięki obecności kształtoselektywnych porów w co-katalizatorze Pt/ZSM-22 lub Pt/SAPO-11.

 

Uzyskany w ten sposób system katalityczny stwarza możliwość regulowania kwasowości całego układu poprzez zmianę stosunku Si/Al. w sitach molekularnych AISBA-15 oraz w zeolicie i glinokrzemofsforanie, a także poprzez zmianę ilości dodawanego co-katalizatora.


Docelowe branże dla oferowanej technologii


Katalizator kompozytowy może znaleźć zastosowanie w procesie selektywnej hydroizomeryzacji długołańcuchowych n-alkanów:

 • zawartych w wysokoparafinowych frakcjach węglowodorowych wydzielonych z ropy naftowej,
 • uzyskiwanych w syntezie Fischera-Tropscha
 • otrzymywanych w technologii hydrokonwersji bioolejów (HVO oraz HEFA)

Wynalazek dedykowany jest branży rafineryjnej oraz przedsiębiorstwom skupiającym się na wytwarzaniu bio-paliw.

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


Innowacyjny charakter wynalazku podkreślają:

 

 • unikalne właściwości układu katalitycznego: katalizator wykazuje funkcję metaliczną, umiarkowaną funkcję kwasową oraz „strukturalną”.
 • szerokie spektrum zastosowań: katalizator można stosować zarówno w procesach przetwarzania wysokoparafinowych frakcji węglowodorowych, w etapach syntezy Fischera-Tropscha oraz w technologii hydrokonwersji bioolejów HVO lub HEFA
 • niski koszt syntezy katalizatora w porównaniu z rozwiązaniami dostępnymi na rynku
 • wysoka selektywność katalizatora: odnotowuje się wzrost selektywności do produkcji izomeryzacji w odniesieniu do katalizatora niedotowanego w granicach 57 - 85%
 • ekoinnowacyjność: układ katalityczny może zostać wykorzystany w procesach przetwarzania bioolejów w wyniku czego uzyskuje się „green-diesel”.


Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 4 – Przeprowadzono walidację technologii w warunkach laboratoryjnych

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Technologia zweryfikowana w warunkach operacyjnych

Related RB
 • Katalizator kompozytowy do selektywnej hydroizomeryzacji długołańcuchowych n-alkanów
  Idz do strony rezultatu
  Nazwa rezultatu

  Katalizator kompozytowy do selektywnej hydroizomeryzacji długołańcuchowych n-alkanów

  Data zgłoszenia w UPRP

  22/05/2019

Oferta technologiczna do pobrania

Download Oferta-Technologiczna-Katalizator.pdf

Imię i nazwisko konsultanta


Anna Szczypka

Numer telefonu stacjonarnego


71 320 43 51

Adres e-mail


anna.szczypka@pwr.edu.pl

Adres do korespondencji


ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław

Oczekiwana forma komercjalizacji


Sprzedaż, Udzielenie licencji, Umowa wdrożeniowa, Inna umowa

Słowa kluczowe (opcjonalnie)


katalizator kompozytowy, green diesel, olej napędowy