https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Katalizator kompozytowy do selektywnej hydroizomeryzacji długołańcuchowych n-alkanów

Nazwa rezultatu


Katalizator kompozytowy do selektywnej hydroizomeryzacji długołańcuchowych n-alkanów

Wydział PWr


W3 Wydział Chemiczny

UPRP application number


P.430003

Data zgłoszenia w UPRP


22/05/2019

Dane kontaktowe do konsultanta / Imię i nazwisko


Jacek Pietrzak, Tomasz Marciniszyn, Anna Szczypka

Dane kontaktowe do konsultanta / Numer telefonu stacjonarnego


tel. 71 320 43 42, 71 320 41 95, 71 320 43 51

Dane kontaktowe do konsultanta / Adres e-mail


e-mail: jacek.pietrzak@pwr.edu.pl, tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl, anna.szczypka@pwr.edu.pl