https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Mechatroniczny układ modyfikacji trajektorii protezy kolana ludzkiego

Imię i nazwisko konsultanta
Numer telefonu stacjonarnego
Adres e-mail
Adres do korespondencji
Anna Szczypka
+48 71 320 43 51
anna.szczypka@pwr.edu.pl
ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław

Nazwa technologii


Mechatroniczny układ modyfikacji trajektorii protezy kolana ludzkiego

Abstrakt (krótki opis oferowanej technologii)


Przedmiotem oferty jest układ mechatroniczny do bardzo dokładnego odwzorowania ruchu stawu kolanowego- ruchu między kością piszczelową a udową z uwzględnieniem toczenia oraz poślizgu. Mechanizm poprzez zastosowanie układu mechatronicznego złożonego z trzech napędów może odtworzyć wcześniej zmierzone i zarejestrowane dane o ruchu stawu kolanowego pacjenta oraz pozwala na dostosowanie trajektorii dla jego indywidualnych potrzeb. Ponadto, ruch drugiego stawu kolanowego może być traktowany jako odniesienie i może być mierzony przez ten sam mechanizm. Wynalazek objęty jest ochroną patentową.

Szczegóły technologiczne i opis oferowanej technologii


Istotą rozwiązania jest mechatroniczny układ do modyfikacji trajektorii protezy kolana ludzkiego wyposażony w trzy napędy. Pierwszy napęd stanowi napęd liniowy centralny, który zamocowany jest przegubem górnym napędu liniowego centralnego do kości udowej i przegubem dolnym napędu centralnego do kości piszczelowej , drugi napęd stanowi napęd przedni, który jest zamocowany przegubem górnym przednim do kości udowej i przegubem dolnym przednim do kości piszczelowej oraz trzeci napęd, który stanowi napęd skrzyżowany, który jest zamocowany przegubem górnym tylnym do kości udowej i przegubem dolnym tylnym do kości piszczelowej. Dzięki zastosowaniu elementów o zmiennej długości możliwe jest odpowiednie dostosowanie trajektorii protezy.

Docelowe branże dla oferowanej technologii


Wynalazek znajduje zastosowanie w przypadku urazów miękkich takich jak skręcenia, uszkodzenia ścięgien i

więzadeł, w szczególności podczas rehabilitacji, jak również jako element zastępczy stawu kolanowego (implanty

i protezy) lub w urządzeniach do wspierania ludzkiego kolana (ortezy). Z powodzeniem może zostać zastosowany

również przy projektowaniu i konstruowaniu robotów humanoidalnych oraz egzoszkieletu. Odbiorcami układu

są firmy produkujące sprzęt ortopedyczny, jak również ośrodki rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne.

Innowacyjność i korzyści z zastosowania technologii


Innowacyjny wynalazek niesie ze sobą następujące korzyści:

 • odwzorowanie złożonego ruchu stawu kolanowego dzięki zastosowaniu przedniego i tylnego napędu

liniowego,

 • uzyskanie bardzo dokładnej regulacji trajektorii chwilowego środka obrotu dla indywidualnych potrzeb,
 • dostosowanie się w czasie rzeczywistym do wymaganego ruchu kolana,
 • prosta struktura oraz mało skomplikowana budowa urządzenia,
 • możliwość monitorowania bardzo dokładnej kontroli ruchów,
 • szeroki zakres możliwych do uzyskania trajektorii chwilowego środka obrotu,
 • podczas przeciążeń stawu mechanizm blokuje napędy, utrzymując je sztywne do chwili zmniejszenia się

obciążenia,

 • w celu określenia prawidłowej trajektorii punkt odniesienia mogą stanowić wcześniej zarejestrowane

dane o ruchu pacjenta. Ruch drugiego kolana może stanowić punkt odniesienia.

 • urządzenie może odtworzyć wcześniej zmierzony i zapisany ruch, co może znaleźć zastosowanie podczas

rehabilitacji.

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii


TRL 4 – Przeprowadzono walidację technologii w warunkach laboratoryjnych

Poziom gotowości wdrożeniowej oferowanej technologii (old)


Testy w warunkach laboratoryjnych

Related RB
 • Mechatroniczny układ do modyfikacji trajektorii, zwłaszcza protezy kolana
  Idz do strony rezultatu
  Nazwa rezultatu

  Mechatroniczny układ do modyfikacji trajektorii, zwłaszcza protezy kolana

  Data zgłoszenia w UPRP

  20/12/2016

  Numer patentu

  228032

  Twórcy

  Michał Olinski,

  Artur Handke,

  Sławomir Kiwała,

  Sławomir Wudarczyk

Oferta technologiczna do pobrania

Download OT_42631.pdf

Imię i nazwisko konsultanta


Anna Szczypka

Numer telefonu stacjonarnego


+48 71 320 43 51

Adres e-mail


anna.szczypka@pwr.edu.pl

Adres do korespondencji


ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław

Oczekiwana forma komercjalizacji


Sprzedaż

Wydział PWr – autor technologii


Wydział Mechaniczny

Udzielone prawo ochronne / status IP


Patent

Słowa kluczowe (opcjonalnie)


proteza, proteza kolana