STT
EEN
RPK

Select all
Clear


Wirnik separatora odśrodkowego oraz sposób przesiewania materiałów sypkich w separatorze odśrodkowym

Wynalazek zgłoszony do ochrony patentowej w trybie PCT pod numerem PCT/PL2023/050070 wiecej


Osłona przeciwsłoneczna eye-trackera Tobii Glasses 3

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W1


Model akustyczny ASR

Technologia pt. „Model akustyczny ASR” jest innowacyjnym, wysoce precyzyjnym rozwiązaniem do rozpoznawania mowy, w którym wykorzystuje się informacje akustyczne zawarte w sygnale mowy do rozpoznawania i interpretacji wypowiedzi. Po stosownym skonfigurowaniu może stanowić samodzielne narzędzie informatyczne, lub być elementem szerszego… wiecej


Wegańskie funkcjonalne materiały Alginianowe żelowane wodnym roztworem ekstraktu owoców Acai i maltodekstryna

Przedmiotem oferty jest wynalazek pt. ”Trwałe materiały alginianowe żelowane wodnym roztworem ekstraktu sproszkowanych owoców Acai (Euterpe oleracea) i maltodekstryny, sposób ich wytwarzania oraz zastosowanie”. Wynalazek został zgłoszony do ochrony patentowej w UPRP 02/12/2022r. i zarejestrowany pod numerem P.443035.  wiecej


Nastawny uchwyt do urządzeń elektronicznych

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10


Wirnik separatora odśrodkowego

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10

Układ zasypowy drukarki przestrzennej

Status: Zgłoszenie patentowe
Sposób monitorowania hodowli owadów jadalnych

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10Innowacyjne urządzenie do detekcji lotnych substancji emitowanych przez próbki ciekłe lub stałe

Technologia dotyczy urządzenia czujnikowego przeznaczonego do wykrywania substancji lotnych w środowisku, w tym zanieczyszczeń. Opracowane rozwiązanie wyróżnia się wysokim stopniem wrażliwości pomiarowej i niweluje wady innych urządzeń tego typu w zakresie utraty czułości pomiaru, bądź braku możliwości detekcji określonego gazu… wiecej


Sposób syntezowania nanocząstek srebra

Status: Patent
Wydzial: W12


Szerokopasmowa metoda pomiaru stałej dielektrycznej cienkowarstwowych podłoży dielektrycznych

Technologia dotyczy szerokopasmowej metody pomiaru stałej dielektrycznej cienkowarstwowych podłoży dielektrycznych. Wdrożenie technologii wpływa na zwiększenie dokładności procesu planowania elementów obwodu PCB i stabilizuje proces ich produkcji. Powyższe umożliwia poprawę jakości projektowanych i produkowanych obwodów elektronicznych, co pozwala producentowi na zaoferowanie… wiecejAlgorytm konwersji ocen bazowych CVSS 2.0 do CVSS 3.x

Status: Oprogramowanie komputerowe
Wydzial: W8


Algorytm konwersji ocen bazowych CVSS 2.0 do CVSS 3.x

Technologia pt. „Algorytm konwersji ocen bazowych CVSS 2.0 do CVSS 3.x” zapewnia łatwą i skuteczną analizę bezpieczeństwa systemów informatycznych w procesie zarządzania podatnościami, upraszczając pracę analitykom bezpieczeństwa korzystającym jednocześnie z dwóch wersji standardów CVSS. wiecej


Układ i sposób rozruchu palnika plazmowego

Przedmiotem oferty jest wynalazek – wysokonapięciowy o częstotliwości radiowej układ do bezpośredniego rozruchu palnika plazmowego łukowego (niskotemperaturowa termiczna plazma) oraz know-how dotyczące doboru parametrów urządzenia do konkretnego palnika plazmowego. Wynalazek został zgłoszony do ochrony w UPRP pod nr P.444326. Wynalazek… wiecej


ULTRAMIZER – technologia produkcji proszków metali i stopów metali

Przedmiotem oferty jest technologia wytwarzania wysokiej jakości proszków metali i stopów metali na potrzeby nowoczesnej produkcji wykorzystującej procesy wytwarzania przyrostowego, spiekania, natryskiwania cieplnego, czy napawania. Na technologie składają się dwa wynalazki zgłoszone do ochrony patentowej w UPRP oraz know-how dotyczące… wiecej
Sposób redukowania ilości cementu w mieszaninach cementowych oraz mieszanina cementowa realizowana według tego sposobu

Przedmiotem oferty jest patent. Przedmiotem patentu jest sposób redukowania ilości cementu w mieszaninach cementowych, w którym cement zastępuje się innym spoiwem, charakteryzuje się tym, że w spoiwie mieszaniny cementowej redukowaną ilość cementu albo cementu z popiołem lotnym zastępuje się w… wiecej
Mikrofluidalny układ do generowania i magazynowania energii

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3


Mikrofluidalne panele fotowoltaiczne

Przedmiotem oferty jest technologia mikrofluidalnych paneli fotowoltaicznych łączących funkcje ogniwa fotowoltaicznego, kolektora ciepła oraz magazynu energii elektrycznej, mających kompaktową postać, szeroko skalowalnych, o dużym potencjale aplikacyjnym w branży OZE. wiecejTłumik pulsacji ciśnienia gazu

Status: Zgłoszenie patentoweSposób sterowania siłownikiem hydraulicznym

Status: Zgłoszenie patentoweRozdzielacz hydrauliczny z napędem śrubowym

Status: Zgłoszenie patentowe

Aktywna matryca krzemionkowa przedłużająca uwalnianie leku

Wynik badawczy to technologia wytwarzania powłok zol-żel (powłoki krzemionkowe), jako matrycy dla witaminy E (α-tokoferolem).Technologia to poufne know-how. Większość ilość danych można uzyskać po podpinaniu umowy NDA. wiecej


Dwupłaszczowy ciśnieniowy zbiornik kompozytowy wytworzony na bazie żywicy DCPD

Wynik badawczy to rozwiązanie dot. produkcji zbiornika (dwupłaszczowego) kompozytowego z użyciem żywicy DCPD. Technologia to poufne know-how. Większość ilość danych można uzyskać po podpinaniu umowy NDA. wiecej


SafeTrainVR- Immersyjny system szkoleniowy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników budowlanych wykorzystujący technologię wirtualnej rzeczywistości

Technologia SafeTrainVR - to poufne know-how. Większość ilość danych można uzyskać po podpinaniu umowy NDA. wiecej


Lekkie kompozytowe klatki do wiązek butli na gazy techniczne

Oferowana technologia ma formę poufnego know-how pt. „Lekkie kompozytowe klatki do wiązek butli na gazy techniczne”. wiecejInnowacyjne hybrydowe pręty kompozytowe

Oferowana technologia dotyczy rozwiązania pt. „Innowacyjne hybrydowe pręty kompozytowe”, wynikającego z poufnego know-how. wiecej


Innowacyjne hybrydowe pręty kompozytowe

Status: Know-how
Wydzial: W10Panel fotowoltaiczny z czujnikiem uszkodzeń mechanicznych

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W12


Innowacyjny sposób odzysku litu i manganu z poużytkowych baterii litowych

Przedmiotem oferty jest technologia umożliwiająca odzysk litu i manganu ze zużytych baterii litowych. Otrzymywane w wyniku zastosowania technologii sole nieorganiczne litu oraz tlenki litu i manganu stanowią cenne surowce do produkcji ogniw i baterii. Zgłoszona do ochrony patentowej metoda charakteryzuje… wiecej
Sposób wytwarzania nawozu fosforowego na bazie struwitu

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3


Sposób wytwarzania czystego kwasu fosforowego na bazie struwitu

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3


Płyta do budowy kopuł i sklepień

Status: Zgłoszenie patentoweRedukcja drgań podczas obróbki skrawaniem

Oferowana technologia ma formę wynalazku chronionego patentem i dotyczy sposobu tłumienia drgań samowzbudnych elementów o małej sztywności podczas obróbki skrawaniem, na przykład przy frezowaniu. Nabycie praw do technologii umożliwi uzyskanie korzyści ekonomicznych głównie w procesach obróbki metali, tworzyw sztucznych i… wiecejUrządzenie do punktowego hybrydowego zgrzewania materiałów kompozytowych z warstwą metalu

Przedmiotem oferty jest prototypowe urządzenie wraz z opracowaną technologią zgrzewania punktowego blach kompozytowych metal – polimer – metal (MPMS/MPC). Urządzenie oraz technologia zostały zgłoszone do ochrony patentowej w UPRP pod numerem P.438142. wiecej

Technologia membranowa do odzysku wody ze ścieków oczyszczonych

Przedmiotem oferty jest technologia membranowa do odzysku wody ze ścieków oczyszczonych, dotycząca metody produkcji wody o parametrach wody technicznej, która może zostać wykorzystana w procesach technologicznych, przemysłowych, realizowanych w suszarniach i spalarniach odpadów, elektrowniach, elektrociepłowniach itp. Wdrożenie rozwiązania przyczyni się… wiecejSposób i układ wytwarzania nawozu mikroelementowego

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3Forma aktywna do poltruzji

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10
Innowacyjne udoskonalenie tokarki do regeneracji zestawów kołowych pojazdów szynowych

Oferowana technologia ma formę poufnego know-how pt. „Innowacyjne udoskonalenie tokarki do regeneracji zestawów kołowych pojazdów szynowych”. Rozwiązanie dotyczy wprowadzenia innowacyjnych elementów i funkcjonalności podnoszących efektywność i dokładność działania tokarki, jak i całego procesu regeneracji zestawów kołowych pojazdów szynowych. Politechnika Wrocławska… wiecej
Algorytmy sterowania i optymalizacji pracy magazynu energii współpracującego ze źródłami odnawialnymi

Technologia pt. „Algorytmy sterowania i optymalizacji pracy magazynu energii współpracującego ze źródłami odnawialnymi” ma postać poufnego know-how (algorytmy) i oprogramowania (kody źródłowe)” dotyczącego zarządzania magazynami energii elektrycznej, celem uzyskania najwyższej efektywności pracy magazynu energii. wiecejŁącznik, zwłaszcza meblowy

Status: Zgłoszenie patentowe


Multisensoryczny, redundantny system monitorujący wybrane zagrożenia w środowisku przemysłowym

Oferowana technologia ma formę poufnego know-how pt. „Multisensoryczny, redundantny system monitorujący wybrane zagrożenia w środowisku przemysłowym”. Rozwiązanie dotyczy systemu oprogramowanych sensorów monitorujących w czasie rzeczywistym środowisko przemysłowe (hale produkcyjne, magazyny, lub ich części, itp.), analizujących wystąpienie ewentualnych zagrożeń, oraz umożliwia… wiecejMetoda wytwarzania prozdrowotnych, funkcjonalnych soków warzywnych i owocowych

Przedmiotem oferty jest metoda (know-how) wytwarzania funkcjonalnych soków warzywnych i owocowych o właściwościach prozdrowotnych (nutraceutyków) z zastosowaniem zimnej plazmy atmosferycznej. wiecej
Pompa zębata z napędem elektrycznym

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10

Czujnik do pomiaru częstotliwości oddychania

Oferowana technologia ma formę wynalazku pt. „Czujnik do pomiaru częstotliwości oddychania i sposób pomiaru częstotliwości oddychania” (numer zgłoszenia: P438553) i dotyczy urządzenia służącego do monitorowania częstości ludzkiego oddechu, mogącego znaleźć szerokie zastosowania w medycynie, ochronie zdrowia i sporcie / wellness.Główna… wiecej


Zaprawa tynkarska

Status: Zgłoszenie patentowe
Izolator do napowietrznych linii średnich napięć

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W5


Wentylator promieniowy

Status: Zgłoszenie patentowe


Wentylator promieniowy

Status: Zgłoszenie patentowe


Wentylator promieniowy

Status: Zgłoszenie patentoweKompozyt epoksydowo-granitowy oraz jego zastosowanie

Rezultat badawczy to know-how dot. składu posadek epoksydowych tj. kompozytu składającego się z komercyjnie dostępnej żywicy epoksydowej i wypełniacza w postaci pyłu granitowego oraz jego zastosowanie. Know-how dotyczy otrzymywania powłok ochronnych i warstw posadzek opartych na epoksydach.  wiecej


Aberracyjny czujnik optyczny odległości w procesach technologicznych oraz sposób pomiaru odległości w procesach technologicznych

Oferowana technologia ma formę wynalazku chronionego patentem numer PL229959 i dotyczy budowy urządzenia w postaci optycznego czujnika odległości oraz metody pomiaru odległości pomiędzy końcem dyszy głowicy laserowej a obrabianym w procesie materiałem. Rozwiązanie znajdzie zastosowanie w monitorowaniu i sterowaniu w… wiecejZwiązek powierzchniowo czynny zawierający komponent pochodzenia naturalnego jako nowy, bezpieczny i skuteczny produkt antyelektrostatyczny

Będący przedmiotem oferty technologicznej wynalazek pn.: „Związek powierzchniowo czynny zawierający komponent pochodzenia naturalnego jako nowy, bezpieczny i skuteczny produkt antyelektrostatyczny” dotyczy zastosowania związków powierzchniowo czynnych, zawierających pochodną (–)-mentolu, jako środków o silnym działaniu antystatycznym. Jednym z najistotniejszych aspektów wynalazku jest… wiecej


Pasywne urządzenie wspomagające pracę kręgosłupa

Przedmiotem oferty technologicznej jest pasywne urządzenie wspomagające pracę kręgosłupa. Stanowi ono element rodziny egzoszkieletów w ramach technologii pt. „Pneumatyczna kamizelka”.Rozwiązanie cechuje się dużą siłą wsparcia użytkownika, pozwalającą na dźwiganie i przenoszenie obiektów o różnej wadze (w tym ciężkich), co ułatwia… wiecej


Pasywne urządzenie wspomagające pracę kręgosłupa

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W1


Rozdzielacz hydrauliczny

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10


Rozdzielacz hydrauliczny

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10


Rozdzielacz hydrauliczny

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10Sposób wytwarzania nawozu azotowego z mikroelementami

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3


Sposób wytwarzania nawozu z aminokwasami

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3


Pasywne urządzenie wspomagające pracę kręgosłupa

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W1


Biosensor enzymatyczny służący do detekcji i monitorowania poziomu biomolekuł/ Enzyme biosensor for the detection and monitoring of biomolecule levels

Biosensor jest hybrydowym urządzeniem analitycznym,składającym się z biologicznie aktywnej części receptorowej (takiej jak enzym, przeciwciało, DNA, komórka) połączonej z przetwornikiem. Biosensor umożliwia zatem przy pomocy biochemicznego mechanizmu, przekształcenie sygnałupochodzącego od danej substancji do sygnału elektronicznego. Biosensory enzymatyczne rejestrują przemiany badanej… wiecej


Duo hydrotermiczny sposób przetwarzania substratów z biomasy i odpadów oraz układ do jego realizacji

Przedmiotem oferty jest technologia duo hydrotermicznego przetwarzania substratów z biomasy i odpadów oraz układu technologicznego do realizacji przetwarzania substratów według nowego sposobu, mająca zastosowanie w uzyskaniu komponentów paliw i/lub energii elektrycznej, zwłaszcza dla e-mobilności. wiecejTechnologia usuwania azotu ze ścieków i odcieków o podwyższonym stężeniu azotu amonowego

Oferta dotyczy technologii służącej wydajnemu usuwania azotu z odcieków z odwadniania osadów lub innego strumienia o wysokim stężeniu azotu amonowego w oparciu o dwustopniową deamonifikację z udziałem osadu czynnego. Technologia została zgłoszona do ochrony patentowej w UPRP pod numerem P.436378.… wiecej

Polimery o właściwościach fotochromowych do zastosowań przemysłowych

Przedmiotem oferty są homopolimery oraz kopolimery wykazujące właściwości fotochromowe. Otrzymane na drodze polimeryzacji rodnikowej materiały, stanowią nie tylko interesujący przedmiot prac badawczo-rozwojowych, ale również wykazują szeroki potencjał aplikacyjny, znajdując zastosowanie w optycznym zapisie i przetwarzaniu informacji oraz formowaniu fotoczułych mikro-… wiecej


Monomery do syntezy polimerów fotochromowych

Przedmiot oferty stanowi technologia otrzymywania monomerów wykorzystywanych w reakcji polimeryzacji, prowadzącej do otrzymania homopolimerów i kopolimerów fotochromowych. Ze względu na swoje właściwości, materiały te znajdują szerokie spektrum zastosowań, w szczególności w optoelektronice, gdzie służyć mają pozyskiwaniu, gromadzeniu, obróbce i prezentacji… wiecej


Platforma robocza do przyrostowych technologii wytwarzania

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10

Barwny test do wyrywania lakazy w roztworach wodnych

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3
Miniaturowy powielacz elektronowy

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W12Sposób oznaczania uwodnienia gipsu w płytach gipsowo-kartonowych

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W2


Sanki dziecięce z kołami jezdnymi

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10Masa formierska ze spoiwem organicznym i sposób jej wytwarzania

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10


Wlotowy dystrybutor przepływu dla płytowego wymiennika

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W9


Sposób oraz aparat pomiarowy do badania ruchów torsyjnych oka

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W11


Staliwo drobnoziarniste o podwyższonej odporności na ścieranie

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10


Staliwo drobnoziarniste o podwyższonej odporności na ścieranie

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10


Wysokosprawnościowa pompa zębata

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10


Moduł sterowania pompy dozującej nawóz

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10Wysokościowa pompa zębata o zazębieniu zewnętrznym

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10
Dźwigar

Status: Zgłoszenie patentowe


Sprężyna pneumatyczna

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10Metoda nanoszenia funkcjonalnych powłok z zawiesin

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10


Regulowane mocowanie czołowe rynny

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10ETEROWE ZWIĄZKI ZAPACHOWE

Przedmiotem wynalazku są eterowe związki zapachowe do zastosowania w przemyśle perfumeryjnym, kosmetycznym, spożywczym, chemii gospodarczej, czy też farmaceutycznym. wiecej


POSADZKA CEMENTOWA MODYFIKOWANA GRANITOWĄ MĄCZKĄ

Przedmiotem wynalazku jest mieszanina stanowiąca zaprawę do uzyskania posadzek cementowych, która modyfikowana jest dzięki temu charakteryzuje się podwyższoną wytrzymałością na odrywanie oraz zmniejszoną objętością wydzielanej wody podczas procesu bleedingu, czyli wydzielania wody podczas procesu twardnienia. wiecej


Instalacja hodowlana owoców wrażliwych na infekcje grzybowe

Technologia pn. „Instalacja hodowlana owoców wrażliwych na infekcje grzybowe” dotyczy projektu tunelu do hodowli owoców szklarniowych, wyposażonego w elementy tworzące system mający za zadanie utrzymanie mikroklimatu zapobiegającego rozwojowi grzybów atakujących plantacje owocowe w szklarniach. wiecej


PROTECTIVE Sol-Gel Oxide COATINGS LIMITING HYDROGEN PERMEATION through polymer materials

The subject of the invention is a method (know-how, partly confidential) of the production and application of sol-gel coatings on polymeric materials. These can then be used as a part of pressure storage system. Know-how is the answer to the… wiecej


Układ do pomiaru samoistnej emisji elektro-magnetycznej ze skał

Technologia dotyczy rozwiązania mogącego znaleźć zastosowanie w monitorowaniu sygnału elektro-magnetycznego pochodzącego ze skał, stanowiąc element systemu wczesnego ostrzegania przed potencjalnymi zdarzenia sejsmicznymi. wiecej
Photo-magnetic stimulated nanocargos for superior cancer treatments

Despite some advancements in breast cancer therapy there are still some unmet healthcare needs. New solution provides novel minimally invasive procedure to tackle the breast cancer in advanced clinical stage. Technology establishes connection between conventional chemotherapy, new generationmagnetic hyperthermia therapy… wiecej


Biosynteza nanocząstek krzemionki z wykorzystaniem osłon kolb kukurydzy jako substratu

Przedmiotem oferty jest technologia pn.: „Sposób otrzymywania nanocząstek krzemionki z wykorzystaniem biokatalizatora”. Ideą wynalazku jest otrzymanie nanocząstek krzemionki o określonych rozmiarach (od 40 do 70 nm), na drodze biotransformacji roślinnego materiału biologicznego (osłon kolb kukurydzy) przy wykorzystaniu mikroorganizmów Fusarium culmorum.… wiecej


Biokatalitczny sposób otrzymymania czystego izomeru chlorowodorku kwasu (R)3-pirydylometylo(amino)fosfonowego

Przedmiotem oferty jest technologia pn.: „Biokatalityczny sposób otrzymania czystego izomeru chlorowodorku kwasu(R)-3-pirydylometylo(amino)fosfonowego”, która stanowi ekologiczną i ekonomicznie opłacalną alternatywną dla tradycyjnych metod syntezy chemicznej związków o wysokiej klasie czystości optycznej. Przedstawiony proces biotransformacji prowadzi do otrzymania chlorowodorku kwasu (R)-3-pirydylometylo(amino)fosfonowego przy wykorzystaniu… wiecej


Przystawka do redukcji przestrzeni roboczej drukarek trójwymiarowych

System pn.: „Przystawka do redukcji przestrzeni roboczej urządzenia w technologii E-PBF” to rozwiązanie do redukcji przestrzeni roboczych urządzeń z serii A1 i A2X firmy Arcam GE. System pozwala na zmniejszenie ilości proszku potrzebnego do przeprowadzenia procesu oraz skrócenia czasów przygotowawczo-zakończeniowych. Rozwiązanie adresowana… wiecej


ANTYBAKTERYJNE DODATKI, metoda ich wytwarzania i aplikacji

Oferta to know-how (w części poufne) dot. wytwarzania dodatków antybakteryjnych, jak i metod ich aplikacji na daną powierzchnię, w szczególności w procesie lakierowania. W celu uzyskania większej ilości danych niezbędne jest podpisanie umowy o zachowaniu poufności (NDA). wiecejKompozytowy materiał włóknisto-cementowy

Przedmiotem oferty są formuły/składy czterech kompozytowych materiałów włóknisto-cementowych przeznaczonych do produkcji elementów budowlanych, zwłaszcza płyt włóknisto-cementowych. Innowacyjnością jest zastosowanie w składach takich dodatków jak: włókna celulozowe z makulatury, popiół lotny, proszek kaolinowy, pył perlitowy czy też keramzytowy. Ponadto włókna celulozowe… wiecejMarker do pisania po szkle

Przedmiotem oferty jest wynalazek pn.: „Marker do pisania po szkle”. Marker przeznaczony jest nie tylko do użytku codziennego, ale również znajduje zastosowanie w środowisku laboratoryjnym oraz przemysłowym.  Ideą wynalazku jest nowoczesna konstrukcja markera, polegająca na zastosowaniu zintegrowanego zbiornika zawierającego płyn… wiecej


Wysokościowa pompa zębata o zazębieniu zewnętrznym

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10


Moduł sterowania pompy dozującej nawóz

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10


Wysokosprawnościowa pompa zębata

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10


Staliwo drobnoziarniste o podwyższonej odporności na ścieranie

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10Wlotowy dystrybutor przepływu dla płytowego wymiennika

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W9


Masa formierska ze spoiwem organicznym i sposób jej wytwarzania

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10


Sposób wytwarzania granulowanego nawozu NPK, z odpadów rolniczych, z przemysłu spożywczego, niejadalnych surowców zwierzęcych

Oferta to know-how dot. sposobu wytwarzania granulowanego nawozu NPK, z odpadów rolniczych, z przemysłu spożywczego, niejadalnych surowców (odpadowych) zwierzęcych. Know-how w części chronione jest patentem PAT.234738 na terytorium Polski. Know- how stanowi współwłasność Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i… wiecej


Recykling odpadowej pianki PUR (poliuretanowej) na pełnowartościowe produkty

Oferta to know-how dot. wytwarzania kompozytów z opadowej pianki poliuretanowej PUR (główny składanki). Jako lepiszcze można wykorzystywać szeroką gamę tworzyw termoplastycznych, surowce roślinne - w tym także odpadowe. Z otrzymanego kompozytu można wytwarzać produkty rynkowe – np. drobne elementy konstrukcyjne… wiecej


Sposób wytwarzania granulowanego nawozu NPK, z odpadów rolniczych, z przemysłu spożywczego, niejadalnych surowców zwierzęcych

Oferta to know-how dot. sposobu wytwarzania granulowanego nawozu NPK, z odpadów rolniczych, z przemysłu spożywczego, niejadalnych surowców (odpadowych) zwierzęcych. Know-how w części chronione jest patentem PAT.234738 na terytorium Polski. Know-how stanowi współwłasność Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Sieci… wiecej


Technologia laserowego spiekania proszków (LS/L-PBF) tworzyw sztucznych PA12, PS

Oferta dotyczy know-how prowadzenia procesów technologicznych laserowego spiekania proszków tworzyw sztucznych (LS) - technologii przyrostowych (powder bed fusion - PBF), które pozwalają na wytwarzanie obiektów przestrzennych wprost z zapisu modelu CAD 3D. Proszki tworzyw sztucznych (tworzyw termoplastycznych) wykrzywiane w tej… wiecej


Innowacyjny kompozyt z recyklingu POLIMER + MINERAŁ SKALNY

Oferta obejmuje metodę wytwarzania kompozytu z odpadowych tworzyw polimerowych, w szczególności HDPE oraz minerałów skalnych (np. tuf, bazalt, granodioryt, migmatyt, sjenit). wiecejSynteza oraz modyfikacja powierzchni kul krzemionkowych domieszkowanych nanocząstkami wykazującymi właściwości antybakteryjne

Poufne know-how dotyczy syntezy materiałów krzemionkowych z nanocząstkami wykazującymi właściwości antybakteryjne.Krzemionka stanowi nośnik na którym osadzone są cząstki wykazujące właściwości antybakteryjne. wiecej


Sposób i urządzenie do pomiaru właściwości fizycznych warstw półprzewodnikowych

Przedmiotem oferty jest urządzenie oraz sposób pomiarów właściwości fizycznych warstw półprzewodnikowych, znajdujących zastosowanie podczas wytwarzania cienkich warstw materiałów półprzewodnikowych znajdujących się w ruchu. Urządzenie oraz sposób chronione jest zgłoszeniem patentowym P.433833 wiecejSposób DEZAKTYWACJI ANTYBIOTYKÓW w roztworach wodnych

Sposób DEZAKTYWACJI ANTYBIOTYKÓW w roztworach wodnych wiecej


Sposób wytwarzania nawozu z wykorzystaniem surowców pochodzenia zwierzęcego

Sposób wytwarzania nawozu z wykorzystaniem surowców pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do intensyfikacji roślinnej produkcji rolnej. Zastosowanie nawozu otrzymywanego wg. rozwiązania to nawóz wieloskładnikowy np. pod uprawę zboża, traw, ziół, roślin pastewnych i cukrodajnych, warzyw, owoców, krzewów oraz drzew. Rozwiązanie zgłoszono do… wiecej


Biopreparat stymulujący wzrost roślin oraz sposób jego wytwarzania z odpadów ściekowych

Przedmiotem wynalazku jest biopreparat stymulujący wzrost roślin do stosowania zarówno w roli biostymulatora jak też nawozu mineralno-organicznego oraz sposób wytwarzania biopreparatu stymulującego wzrost i rozwój roślin.Biopreparat wytwarzany jest biologicznych osadów ściekowych, pochodzących z biologicznych oczyszczalni ścieków komunalnych, z przemysłu spożywczego… wiecej


Pneumatyczna kamizelka pełniąca rolę inteligentnego egzoszkieletu

Przedmiotem oferty technologicznej jest pneumatyczna kamizelka pełniąca rolę inteligentnego egzoszkieletu, ograniczającego dolegliwości mięśniowo-szkieletowe wywołane sposobem wykonywania pracy fizycznej, której pochodną bywa pogorszenie kondycji układu mięśniowo-szkieletowego oraz obwodowego układu nerwowego.Główną zaletą kamizelki jest zwiększenie wytrzymałości człowieka w efekcie wspierania i stabilizowania… wiecej


Nanokompozytowy hydrożel magnetyczny jako filament do druku 3D

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3


Nanokompozytowy hydrożel magnetyczny jako filament do druku 3D Hydrożele

Hydrożele ze względu na plastyczność, miękkość i dużą zawartość wody znajdują szerokie zastosowanie przemysłowe, w tym w rozwijającej się dynamicznie technologii druku 3D oraz 4D. Będący przedmiotem oferty sposób syntezy hydrożelu wzbogaconego nanocząstkami tlenków żelaza, prowadzi do otrzymania nanokompozytowego filamentu… wiecej


Magnetyczne urządzenie mikrofluidalne do szybkich badań przesiewowych

Przedmiotem oferty jest technologia umożliwiająca prowadzenie testów przesiewowych w prosty, szybki, powtarzalny i wydajny sposób z wykorzystaniem zaawansowanych komórkowych modeli 3D. Technologia znajdzie zastosowanie przede wszystkim do pracy nad nowymi lekami, terapiami itd. w badaniach przedklinicznych. wiecej


Magnetyczno-hydrodynamiczna platforma mikrofluidalna

Przedmiotem oferty jest technologia umożliwiająca hodowlę przestrzenną spersonalizowanych zmian nowotworowych z wykorzystaniem komórek pobranych od pacjenta i tworzenie modeli zmian nowotworowych pozwalających na dobór optymalnych metod leczenia. Technologia stanowi istotny przełom w leczeniu chorób nowotworowych w ramach tzw. „medycyny spersonalizowanej”. wiecej


Miniaturowa cela elektrochemiczna do gromadzenia energii

Oferta dotyczy know-how budowy miniaturowej celi elektrochemicznej do gromadzenia energii. wiecej


Kompaktowa komórka wieloprzejściowa nowego typu

Docelowy produkt w postaci komórki wieloprzejściowej z astygmatycznym wzorem odbić na czterech lub trzech zwierciadłach sferycznych znajdzie zastosowanie w spektroskopii gazów wiecej


Metoda oszczyszczania-wzbogacania biogazu

Oferowana technologia to poufne know-how, na które składa się metoda odsiarczania i wzbogacania biogazu z fermentacji metanowej zawierającego CO2, N2, CH4 oraz związki siarki. Know-how zawiera: – opis zasadniczych węzłów. – parametry biogazu wlotowego/ parametry gazu wzbogaconego – opis procesu –… wiecej


Model matematyczny symulujący działanie ekosystemu wytwarzającego biogaz

Oferta to know-how na które składa się model matematyczny symulujący działanie ekosystemu wytwarzającego biogaz. Model matematyczny symuluje zachowanie złożonego konsorcjum mikroorganizmów zaangażowanych w produkcję biogazu (mieszaniny metanu, dwutlenku węgla oraz innych gazów śladowych). W modelu uwzględniono procesy biochemiczne oraz fizyko-chemiczne zachodzące w… wiecej


Preparaty farmaceutyczne o zastosowaniu w terapii i profilaktyce opryszczki typu 1

Technologia dotyczy preparatów chemicznych mogących znaleźć zastosowanie w terapii i profilaktyce opryszczki typu 1. wiecej


Innowacyjne oprogramowanie do analizy projektów badawczych

Technologia pt. „Innowacyjne oprogramowanie do analizy projektów badawczych” ma postać oprogramowania komputerowego umożliwiającego wykonywanie prostych i zaawansowanych analiz informacji dotyczących zrealizowanych i trwających grantów badawczych. wiecej


Innowacyjne oprogramowanie do analizy projektów badawczych

Status: Oprogramowanie komputerowe
Wydzial: W8


Technologia odzysku surowców z odpadów

Oferowana technologia to metoda (proces) oraz układ do odzysku materiałów złożonych – np. metali (surowców) z odpadów. Technologia składa się z know-how oraz zgłoszenia patentowego nr P.407985. wiecej


Opancerzony pojazd wojskowy

Oferta obejmuje kołowy pojazd opancerzony (M-ATV G10) zbudowany na ramie podwoziowej Unimog 5000. Pojazd opancerzony zawiera w sobie szereg innowacyjnych rozwiązań, z których najważniejsze to jednoczęściowy kadłub nadwozia wraz z układem mocowania oraz konstrukcja fotela, które chronione są patentem na… wiecej


Technologia regeneracji sorbentu wapniowego przeznaczonego do wychwytywania CO2 w pętli chemicznej.

Przedmiotem oferty jest technologia regeneracji sorbentu wapniowego wykorzystywanego do wychwytu CO2. Technologia pozwala na regenerację sorbentu, a tym samym na jego ponowne użycie do wychwytywania CO2 w kolejnych cyklach. Technologia została zgłoszona do ochrony patentowej w Urzędzie Patentowym RP pod… wiecej


Wrocławska płyta drogowa do przykrycia wykopów budowlanych

Przedmiotem oferty jest (wynalazek) stalowa, segmentowa płyta drogowa służąca jako przykrycie wykopów wąsko przestrzennych o szerokości maksimum 2000 mm. Wynalazek składa się z: patentu pn. „Stalowa, segmentowa płyta drogowa” PAT.229530, wzoru przemysłowego „Segmentowa płyta drogowa” W.21933, znaku towarowego słowno-graficznego: ROAD TRENCH… wiecej


Stalowa, segmentowa płyta drogowa

Status: Patent
Wydzial: W2


Mobilne urządzenie do badania morfologii płaskich powierzchni – zwłaszcza betonowych

Przedmiotem oferty jest zdalne urządzenie do badania morfologii płaskich powierzchni, zwłaszcza betonowych, wyposażone w skaner laserowy 3D. Urządzenie jest sterowanie na odległość, co umożliwia jego wjazd w miejsca niedostępne, czy też stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa obsługi np. betonowe konstrukcje zamknięte,… wiecej


Innowacyjne wiertło koronowe do betonu

Oferta obejmuje patent (nr 219454) na wiertło koronowe o eliptycznym kształcie, pn.”Wiertło koronowe do wykonywania odwiertów w betonie”. Wiertło przeznaczone jest do wykonywania odwiertów w betonie - zarówno do typowych zastosowań budowlanych, jak i do specjalistycznych badań np. przyczepności warstw… wiecejBioreaktorowy proces zagospodarowania strumieni odpadowych

Oferta dotyczy know-how prowadzenia procesów bioreaktorowych w zakresie zagospodarowania strumieni odpadowych (np. serwatki przemysłowej, olejów przepracowanych) pochodzących z przemysłu w celu uzyskania z nich pełnowartościowych produktów/półproduktów. wiecej


Środek do wykonywania powłok na bazie żywicy epoksydowej

Oferta dotyczy technologii wytwarzania środka do wykonywania powłok na bazie żywicy epoksydowej z wypełniaczem w postaci pyłu kwarcowego, który pochodzi np. z odpadów pokopalnianych, zakładów kamieniarskich. Wynalazek został zgłoszony do ochrony patentowej w Urzędzie Patentowym RP pod numerem P.425183. wiecej


Sposób wytwarzania posadzek epoksydowych

Oferta (wynalazek) dotyczy sposobu wytwarzania posadzek epoksydowych - posadzek złożonych z podłoża wykonanego z betonu lub zaprawy oraz nałożonej na to podłoże powłoki epoksydowej. wiecej


Zagospodarowanie strumieni odpadowych z wykorzystaniem separacji membranowych

Oferta dotyczy know-how prowadzenia procesów separacji membranowej (od mikro- po nanofiltrację) w zakresie zagospodarowania strumieni odpadowych (np. serwatki przemysłowej, olejów przepracowanych) pochodzących z przemysłu z możliwością uzyskania z nich pełnowartościowych produktów/półproduktów. wiecej
Biokatalityczne otrzymywanie kwasu 4-hydroksyfenylooctowego

Reakcje biotransformacji, z racji swej przewagi nad tradycyjnymi syntezami organicznymi, coraz częściej znajdują zastosowanie w przemyśle. Innowacyjny sposób syntezy z wykorzystaniem mikroorganizmu Aspergillus niger KKP2301 jako biokatalizatora oraz 2-fenyloetanolu jako substratu, stanowi efektywny oraz wpisujący się w zakres „zielonej chemii”… wiecej


Osłona przeciwerozyjna

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W1


Wielofunkcyjny czujnik ciśnienia krwi

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W9Układ do pomiaru rozkładu pola elektromagnetycznego

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W5

NATURALNE ZWIĄZKI ANTYOKSYDACYJNE wytwarzane z roślin leczniczych

Oferta dotyczy technologii wytwarzania naturalnych związków o właściwościach antyoksydacyjnych z roślin znanych w Polsce jako lecznicze. Technologia składa się z patentu nr PAT.216635 oraz wiedzy know-how dotyczącej procesu otrzymywania związków i wytwarzania z nich produktów końcowych. wiecej

Nośnik fotouczulacza i sposób jego otrzymywania

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3


Sztywna rama nośna zwłaszcza nosidła butli gazowej

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W1


Sprężysta rama nośna zwłaszcza plecaka

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W1


Regulator zmiennego wydatku powietrza

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W7Hydrauliczne urządzenie zębate

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10


Hydrauliczne urządzenie zębate o zazębieniu wewnętrznym

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10


Hydrauliczne urządzenie gerotorowe

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10Sposób wytwarzania octanu etylu

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W12Urządzenie mikrofluidalne do enkapsulacji substancji aktywnych

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3Światłowód fotoniczny

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W4


Mechanizm zębaty, zwłaszcza do okiennic

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10
Biosensor hybrydowy do wykrywania katecholu

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3Struktura funkcjonalna oparta na strukturze plastra miodu

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10Stanowisko pomiarowe do badania oporu toczenia krążników

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W6
Sposób syntezowania nanocząstek złota

Przedmiotem wynalazku jest sposób syntezowania nanocząstek wykorzystujący jako prekursor jony chlorozłotowe (wodny roztwór kwasu tetrachlorozłotowy III), które następnie miesza się z wodnym roztworem surfaktantu niejonowego, z wodnym roztworem polietylenoiminy. Następnie mieszając dodaje się roztwór reduktora (kwas askorbinowy). Wg. wynalazku otrzymuje… wiecej


Innowacyjna pompa łopatkowa ze zintegrowanym napędem elektrycznym

Innowacyjna pompa wg. wynalazku jest pompą wyporową ze zintegrowanym napędem elektrycznym, przy czym jego innowacja polega na tym, że wirnik pompy wyporowej i stojan silnika elektrycznego są nieruchomymi elementami kadłuba, natomiast obudowa pompy wyporowej połączona jest z wirnikiem silnika elektrycznego. Układ wykorzystuje… wiecej
Katalizator kompozytowy do wytwarzania wysokojakościowych olejów napędowych

Przedmiotem oferty jest katalizator kompozytowy znajdujący zastosowanie w procesie wytwarzania olejów napędowych z zachowaniem odpowiedniej liczby cetanowej. Wytworzone przy udziale katalizatora na drodze selektywnej hydroizomeryzacji oleje, charakteryzują się pożądanymi właściwościami niskotemperaturowymi (obniżoną temperaturą mętnienia oraz blokady zimnego filtra), spełniając tym… wiecej


Instalacja treningowa

Wydzial: W10


Materiał kompozytowy przeciwcierny na bazie miedzi

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10
Przyrząd do wykonywania nawierceń II

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10


Przyrząd do wykonywania nawierceń

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10


Plaster opatrunkowy

Status: Zgłoszenie patentowe


Sposób wytwarzania aminofosfonianów

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3

Przetwornik prądowo-napięciowy

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W5


Półaktywny system tłumienia drgań

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10


Układ do rozkładu pomiaru pola elektromagnetycznego

Oferta technologiczna dotyczy układu do pomiaru rozkładu natężenia pola elektromagnetycznego (PEM) lub innych wielkości fizycznych umożliwiający produkcję miernika uwzględniającego zmienność emisji źródła. Wynalazek pozwala na otrzymanie wyniku pomiarowego wolnego od błędu wynikającego głównie z fluktuacji napięć, prądów lub odchyłki faz… wiecej

Wieża chłodnicza bezpośrednia

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W7


Sposób łączenia różnorodnych metali metodą lutowania

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10


Narzędzie skrawające z korekcją odkształceń sprężystych

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10


Uszczelnienie bezstykowe do krążników taśmociągów

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W9


Urządzenie do absorpcji energii promieniowania słonecznego

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W9


Sposób nanoszenia warstwy cynowej na podłoże miedziane

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10


Sposób podgrzewania podłoża metalicznego podczas natryskiwania

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10


Mocowanie krążnika

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W6


Zastosowanie glikozydu 6- eskuletyny

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3


Zastosowanie rutynozydu 7-hesperytyny

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3Bariera wibroakustyczna i sposób jej regulacji

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10

Sposób wytwarzania kwasów alkiloiminobis(metylofosfinowych)

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3Chiralne ciecze jonowe do stabilizacji i aktywacji lipazy

Przedmiotem oferty jest wynalazek pod nazwą: „Chiralne ciecze jonowe z anionem salicylanowym, sposób ich wytwarzania oraz zastosowanie.” przedstawiający metodę wytwarzania przyjaznych dla środowiska soli imidaziolowych, które ze względu na właściwości fizykochemiczne zaliczane są do związków powierzchniowo czynnych oraz cieczy jonowych.… wiecej


Mechatroniczny układ adaptacji trajektorii ortezy kolana ludzkiego

Przedmiotem oferty jest układ mechatroniczny do bardzo dokładnego odwzorowania ruchu stawu kolanowego- ruchu między kością piszczelową a udową z uwzględnieniem toczenia oraz poślizgu. Mechanizm poprzez zastosowanie układu mechatronicznego złożonego z dwóch napędów obrotowych może odtworzyć wcześniej zmierzone i zarejestrowane dane… wiecej


Mechatroniczny układ modyfikacji trajektorii protezy kolana ludzkiego

Przedmiotem oferty jest układ mechatroniczny do bardzo dokładnego odwzorowania ruchu stawu kolanowego- ruchu między kością piszczelową a udową z uwzględnieniem toczenia oraz poślizgu. Mechanizm poprzez zastosowanie układu mechatronicznego złożonego z trzech napędów może odtworzyć wcześniej zmierzone i zarejestrowane dane o… wiecej


Sposób wytwarzania granulek kompozytowych wzbogacanych mikroelementami

Przedmiotem oferty technologicznej jest wynalazek pn. „Sposób wytwarzania granulek kompozytowych wzbogaconych w mikroelementy” przedstawiający sposób wytwarzania granulek kompozytowych zawierających mikroelementy takie jak chrom, cynk, żelazo, miedź oraz mangan. Granulki zawierają rozdrobniony biosorbent w postaci skorupek jaj, który jest immobilizowany w… wiecej


Żelatynowe matryce hydrożelowe jako barwne testy do detekcji enzymu β-galaktozydazy

Przedmiotem oferty technologicznej jest sposób wytwarzania i wykorzystania żelatynowych matryc hydrożelowych jako nowego, prostego oraz szybkiego testu do wykrywania enzymu β – galaktozydazy, odpowiedzialnego za rozkład laktozy. Dzięki zastosowaniu matryc istnieje możliwość wysoce selektywnej detekcji enzymu w płynnych hodowlach mikrobiologicznych,… wiecej


Biosensor fluorescencyjny do oznaczania i monitorowania stężeń dopaminy

Przedmiotem oferty jest wynalazek w postaci ceramicznego biosensora fluorescencyjnego do określania stężeń dopaminy w roztworach. Biosensor znajduje zastosowanie w diagnostyce medycznej. Wykonany jest w technologii niskotemperaturowej współwypalanej ceramiki wraz z unieruchomionym materiałem biologicznym. Wynalazek zgłoszony został do Urzędu Patentowego RP… wiecej


Elektroda enzymatyczna do oznaczania i monitorowania stężeń dopaminy

Przedmiotem wynalazku jest elektroda enzymatyczna do detekcji dopaminy w roztworach wodnych, znajdująca zastosowanie w diagnostyce medycznej. Elektroda wykonana jest w technologii niskotemperaturowej współwypalanej ceramiki wraz z unieruchomionym materiałem biologicznym i przeznaczona jest do oznaczenia stężeń dopaminy. Wynalazek zgłoszony został do… wiecej


Otrzymywanie wartościowych związków chemicznych fine chemicals z wykorzystaniem metod biotechnologicznych

Przedmiotem oferty jest metoda otrzymania związków chemicznych określanych jako fine chemicals przy wykorzystaniu sinic w procesie przekształcenia substratu (związku fosfonowego) do produktu o konkretnej konfiguracji oraz strukturze chemicznej. Wynikiem reakcji biokonwersji jest otrzymanie produktu o wysokiej klasie czystości optycznej z… wiecejUrządzenie sygnalizacji pożaru

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W9


Mechanizm stabilizowania dla zmiennego nachylenia podłoża

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10
Sposób pomiaru energooszczędności taśmy przenośnikowej

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W6Koło czerpakowe do urabiania skał i gruntów

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10


Układ do pomiaru termosiły materiałów warstwowych

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W12


System przeciwuderzeniowy

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W1


Suszarka mikrofalowa

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3

Kompozycja ceramiczna domieszkowana powierzchniowo nanocząstkami

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W12

Sposób zaprawiania nasion warzyw oraz zbóż

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3Biostymulator wzrostu roślin

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3


Kompozycja kosmetyczna

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3

Układ do pomiaru pola elektromagnetycznego

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W5

Sposób bezkontaktowej kontroli jakości płyt

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W2

Pochodne azobenzenu z aminokwasami oraz sposób ich wytwarzania

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3
Chiralne pochodne selenomocznika oraz sposób ich wytwarzania

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3


Materiał kompozytowy o właściwościach piezoelektrycznych

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W5


Przetwornik piezoelektryczny

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W5Napęd śrubowy suwaka rozdzielacza hydraulicznego

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10


Urządzenie do badania oporów toczenia krążników

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W6


Sposób pomiaru wilgotności powietrza

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3Kompozycja polimerowo-mineralna

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W7


Pompa zębata o zazębieniu zewnętrznym

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10


Pompa zębata z korpusem o zwiekszonej wytrzymałości

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10Mieszadło dyspergujące z pulsacyjnym wymiennikiem ciepła

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W9


Układ napędowy o zmiennej geometrii

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10
Przetwornik piezoelektryczny

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W5
Granulowany nawóz fosforowy oraz sposób jego wytwarzania

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3


Modułowy układ mikrofluidyczny do elektroforezy żelowej

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W12


Platforma obrotowa pod pojemniki do składowania posegregowanych odpadów komunalnych

Status: Wzór użytkowy / przemysłowy / znak towarowy
Wydzial: W10


Układ do zwiększenia produkcji energii elektrycznej

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W9


Platforma jezdna urządzenia do badania morfologii płaskich powierzchni zwłaszcza betonowych

Status: Wzór użytkowy / przemysłowy / znak towarowy
Wydzial: W2


Układ do zwiększania produkcji energii elektrycznej

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W9


Układ do zwiększenia produkcji energii elektrycznej

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W9Wirnik pompy tarciowej odśrodkowej

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W9


Latarnia uliczna

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10


Skrzynka transportowa do transportowania odkuwek

Status: Wzór użytkowy / przemysłowy / znak towarowyCeramiczny biosensor fluorescencyjny do detekcji dopaminy

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3


Urządzenie do badania oporów obracania krążników

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W6


Elektroda enzymatyczna do wykrywania dopaminy

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3


Sposób wytwarzania granulowanego nawozu NPK

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3Parasol tarasowo-ogrodowy

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10


Akumulator ze złożem zmiennofazowym

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W9

Biosensor elektrochemiczny do wykrywania norepinefryny

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3


Elektroda enzymatyczna do detekcji norepinefryny

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3Rozdzielacz hydrauliczny z napędem śrubowym

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10


Sposób wytwarzania kwasu 3-aminopropylofosfonowego

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3Sposób układania mostu składanego

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10


Zastosowanie 2’hydroksy-4-metylochalkonu

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3


Zastosowanie 2′-hydroksy-4-etylochalkonu

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3


Zastosowanie 3′-amino-4-karboksychalkonu

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3


Zastosowanie 2′-hydroksychalkonu

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3
Komórka wieloprzejściowa

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W4

Hybrydowy zespół pompujący

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10


Zasilacz hydrauliczny

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10Sposób wytwarzania katody polowej

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W12

Sposób wytwarzania posadzek epoksydowych

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W2

Bicykliczne iminy i enaminy oraz sposób ich wytwarzania

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3


Preparat przeciwgrzybiczy oraz jego zastosowanie

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3Mikronarzędzie do pęsety optycznej

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W11


Sposób eradykacji bakteryjnych fitopatogenów

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3Silnik pneumatyczny dwutłokowy

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10


Silnik pneumatyczny tłokowy

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10


Rezonansowy układ napędowy

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10

Sposób utwardzania preform ceramicznych

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10


Fenylofenolanowe związki kompleksowe cynku oraz ich zastosowanie

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3Pompa zębata o zazębieniu zewnętrznym

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10


Pompa zębata o zazębieniu zewnętrznym

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10
Wirnik silnika elektrycznego z magnesami trwałymi

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W5


Elektroda enzymatyczna do wykrywania estradiolu

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3Mechanizm dla protezy kolana

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10
Sposób wzbogacania produktów spożywczych w mikroelementy

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3Kolektor słoneczny płaski

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W9


Wieloczujnikowa opaska na głowę

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10Laserowy detektor gazów i sposób detekcji gazów

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W4


Hybrydowy układ napędowy do wielowirnikowego aparatu latającego

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10
Hybrydowy element ślizgowy do implantu stawu

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10


Sposób otrzymywania 1-fenyloetan-1,2-diolu

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3Pompa zębata o zazębieniu zewnętrznym

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10


Pompa zębata o zazębieniu zewnętrznym

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10


Hydrożele fosforoorganiczne oraz sposób ich wytwarzania

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3


Zastosowanie 7-aminoflawonu

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3
Zastosowanie izoksantohumolu

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3


Przyrząd do pomiaru odległości dyszy od podłoża

Status: Wzór użytkowy / przemysłowy / znak towarowy
Wydzial: W10

Przegubowy górny zestaw krążnikowy

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W6

Krążnik przenośnika taśmowego oraz sposób jego wytwarzania

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W6


Sposób pomiaru siły termoelektrycznej materiałów warstwowych

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W12Sposób wytwarzania granulatu kompozytowego z mikroelementami

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3Marker do pisania po szkle

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3
Stalowa, segmentowa płyta drogowa

Status: Wzór użytkowy / przemysłowy / znak towarowy
Wydzial: W2


Wirnik wentylatora promieniowego

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10


Sposób wytwarzania światłowodowego dyfuzora i dyfuzor

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W11


Sposób wytwarzania trwałych pokryć grafenowych na metalach

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10Biosensor optyczny do detekcji adrenaliny

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3

Masa formierska lub rdzeniowa ze spoiwem gipsowym

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10


Zintegrowany, miniaturowy wertykalny spektrometr mas

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W12
Sposób wytwarzania uporządkowanych struktur liniowych

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3

Mikromechaniczny próżniomierz jonizacyjny

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W12


Mikromechaniczna jonowo-sorpcyjna pompa próżniowa

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W12


Mikromechaniczna jonowo-sorpcyjna pompa próżniowa

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W12

Stanowisko do badania oporu przeginania taśmy

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W6


Nanocząstki lipidowe i sposób ich wytwarzania

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3


Pompa zębata z bezstopniową regulacją przestrzeni roboczej

Status: Wzór użytkowy / przemysłowy / znak towarowy
Wydzial: W10

Kwas 2,6-di(imidazo-1-yl)heksanowy oraz sposób jego wytwarzania

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3Sposób wytwarzania kwasu 2-(imidazo-1-yl)bursztynowego

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3


Sposób otrzymywania pochodnych kwasu zoledronowego

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3


Pochodne kwasu zoledronowego oraz sposób ich wytwarzania

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3
Sposób zmiany scenografii widowiska scenicznego

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10


Kompozytowy materiał włóknisto-cementowy

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W2


Samozaciskowy uchwyt do przenoszenia blach

Status: Wzór użytkowy / przemysłowy / znak towarowy
Wydzial: W10
Sposób biofortyfikowania w mikroelementy produktów zwierzęcych

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3


Sposób biofortyfikowania w mikroelementy roślin żywieniowych

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3

Ceramiczny czujnik optyczny do wykrywania związków fenolowych

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3


Siłownik elektromagnetyczny

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W11


Zastosowanie pochodnych kwasu aminometylofosfinowego

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3


Sposób wytwarzania żywic polimerowych

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3


Zastosowanie preparatu roślinnego z ortosyfonu groniastego

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3Element wzmacniający zespołu kół cykloidalnych

Status: Wzór użytkowy / przemysłowy / znak towarowy
Wydzial: W10


Stół

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10


Stół

Status: Wzór użytkowy / przemysłowy / znak towarowy
Wydzial: W10


Krążnik przenośnika taśmowego

Status: Wzór użytkowy / przemysłowy / znak towarowy
Wydzial: W6


Krążnik przenośnika taśmowego

Status: Wzór użytkowy / przemysłowy / znak towarowy
Wydzial: W6


Krążnik przenośnika taśmowego

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W6


Ekologiczny sposób syntezowania nanocząstek srebra

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W12
Zintegrowany, miniaturowy, transmisyjny mikroskop elektronowy

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W12


Miniaturowe źródło promieniowania rentgenowskiego

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W12
Napinacz sieci trakcyjnej

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W2

Sposób adsorpcyjnego osuszania gazu

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W9


Przewód smarowy zwłaszcza magistrali smarowej

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10


Urządzenie do badania tarcia włókien i plecionek

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10
Sposób pomiaru rozkładu zmiennych w czasie wielkości fizycznych

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W5Sposób wytwarzania per(fosfinometylowanych) polialkilenopoliamin

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3


Terpenowe ciecze jonowe, sposób ich wytwarzania oraz zastosowanie

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3


Aparatura do pozaustrojowego wspomagania krążenia

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10


Element zbrojenia rozproszonego wzmacniający matrycę

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W1Zgrzewarka ultradźwiękowa

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10


Urządzenie do spiekania proszków metalicznych

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10


Nakładka antypoślizgowa na ramię podnośne wózka widłowego

Status: Wzór użytkowy / przemysłowy / znak towarowy
Wydzial: W10
Mono-acylowane pochodne kwestiomycyny A i sposób ich wytwarzania

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3


Pozycjoner próbek, zwłaszcza w metodzie natryskiwania na zimno

Status: Wzór użytkowy / przemysłowy / znak towarowy
Wydzial: W10
Pompa zębata o zazębieniu zewnętrznym

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10


Pompa zębata o zazębieniu zewnętrznym

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10

Tricykliczne amidyny oraz sposób ich wytwarzania

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3


Zawór rozruchowy

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10


Rozdzielacz hydrauliczny

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10

Chwytak ciśnieniowy do wielogabarytowych tafli

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10


Sposób wykrywania przeciążaonych regałów magazynowych

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10
Sposób identyfikacji mezofaz w materiałach ciekłokrystalicznych

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3Sposób utylizacji ogrodniczej wełny mineralnej

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3


Mikromechaniczna jonowo-sorpcyjna pompa próżni wstępnej

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W12Urządzenie zabezpieczające pojazdy poruszające się po linach

Status: Wzór użytkowy / przemysłowy / znak towarowy
Wydzial: W10


Zespół samochodowego wiatrowego generatora prądowego

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10


Ceramiczny czujnik fluorescencyjny do wykrywania dopaminy

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3
Sposób łączenia elementów ze stopów magnezu

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10


Ekran tłumiąco – oczyszczający

Status: Wzór użytkowy / przemysłowy / znak towarowy
Wydzial: W7Maszyna hydrauliczna gerotorowa

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10


Sposób przemieszczania i dostarczania małych ilości gazów

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3Suszarka fluidyzacyjna

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W9


Implant stomatologiczny

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10
Profil podłużnicy ramy nadwozia

Status: Wzór użytkowy / przemysłowy / znak towarowy
Wydzial: W10


Naczepa uniwersalna

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10Mieszanina polimerowa

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W7Pływak z regulowaną wypornością

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W7


Pływak o regulowanej wyporności i możliwością trymowania

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W7
Sprzęgło do łączenia wałów korbowych

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W9Napęd samochodowej, kolumnowej windy załadowczej

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10

Urządzenie do wzbudzania i obrazowania fluorescencji

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10Poliaminowe pochodne azobenzenu oraz sposób ich wytwarzania

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3


Sposób konwersji światła na energię mechaniczną

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3Zastosowanie fosfonowych analogów lizyny oraz argininy do hamowania replikacji wirusa Zika

Wynalazek pn. „Zastosowanie fosfonowych analogów lizyny oraz argininy do hamowania replikacji wirusa Zika” zgłoszony został do ochrony do Urzędu Patentowego RP pod numerem P.423869. Metoda polega na wykorzystaniu fosfonowych analogów lizyny oraz argininy w leczeniu chorób wywołanych przez wirusa Zika,… wiecej


Zintegrowany, miniaturowy spektrometr mas

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W12


Zintegrowany, miniaturowy spektrometr mas

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W12


Maszyna hydrauliczna o zazębieniu wewnętrzynym

Status: Wzór użytkowy / przemysłowy / znak towarowy
Wydzial: W10Proteza palca kończyny górnej

Status: Patent
Wydzial: W10Urządzenie do suszenia i toryfikowania substancji organicznych

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W9


Elektroda enzymatyczna do wykrywania epinefryny

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3


Biosensor enzymatyczny do wykrywania epinefryny

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3


Biosensor elektrochemiczny do wykrywania dopaminy

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W3
Układ nadążnej modyfikacji trajektorii, zwłaszcza ortezy kolana

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10Wskaźnik temperatury

Status: Patent
Wydzial: W10Układ do pomiaru mocy prądu elektrycznego

Status: Patent
Wydzial: W11


Sposób pomiaru mocy elektrycznej biernej

Status: Patent
Wydzial: W11

Ceramiczny czujnik fluorescencyjny

Status: Patent
Wydzial: W12

Sposób i układ suszenia węgla brunatnego

Status: Patent
Wydzial: W9Sposób oczyszczania 1,2-dichloropropanu

Status: Patent
Wydzial: W3Most składany

Status: Patent
Wydzial: W10Kolektor słoneczny

Status: Patent
Wydzial: W9


Pompa zębata

Status: Patent
Wydzial: W10


Układ do kontroli naprężeń konstrukcji

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W10Maszyna inżynieryjna, zwłaszcza ładowarka

Status: Patent
Wydzial: W10

Hydrauliczne urządzenie gerotorowe

Przedmiotem oferty technologicznej jest rozwiązanie konstrukcyjne do zastosowania w hydraulice siłowej wpływające na obniżenie kosztów produkcji i zwiększenie wydajności działania układu hydraulicznego. wiecej


Urządzenia hydrauliczne o zazębieniu wewnętrznym

Przedmiotem oferty technologicznej są rozwiązania konstrukcyjne do zastosowania w hydraulice siłowej wpływające na obniżenie kosztów produkcji i zwiększenie wydajności działania układu hydraulicznego. wiecej


Zespół kół cykloidalnych

Przedmiotem oferty technologicznej jest element wzmacniający zespołu kół cykloidalnych, wykonanych z tworzywa sztucznego, znajdujący zastosowanie jako zespół roboczy dla przekładni cykloidalnych oraz dla hydraulicznych maszyn gerotorowych. wiecej


System monitoringu wilgotności

Oferowana technologia dotyczy hybrydowego systemu monitoringu wilgotności opartego o rozwiązania światłowodowe w połączeniu z bezprzewodową siecią transmisyjną danych w wolnej przestrzeni. wiecej


Mikroprocesorowy, jednoczęstotliwościowy zielony laser

Zielony laser mikroprocesorowy (mikrochipowy) powstał jako rezultat projektu badawczego pn.„Construction development and optimization of single-frequency microchip lasers” finansowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA).Zaletą laserów mikroprocesorowych są ich niewielkie wymiary jak również, to że mogą być źródłem jednoczęstotliwościowej wiązki w wąskim… wiecej


URZĄDZENIE DO ABSORPCJI ENERGII PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO

Oferta dotyczy urządzenia do absorpcji energii promieniowania słonecznego bezpośredniego i rozproszonego do celów grzewczych, dedykowanego do użytku w klimacie umiarkowanym w okresie zimowym. Rozwiązanie zasadniczo zwiększy efektywność poboru energii słonecznej w okresach zimowych w klimacie umiarkowanym. wiecej


Aktywne osłony fundamentów obiektów zanurzonych w wodzie

Przedmiotem oferty technologicznej jest grupa rozwiązań dotyczących zabezpieczania przed zjawiskiem erozji dennej fundamentów zanurzonych w wodzie. Rozwiązania adresowane są w szczególności do ochrony fundamentów morskich farm wiatrowych oraz platform wiertniczych, typu grawitacyjnego, monopalowego i tripodowego.Celem zasadniczym tego typu osłon jest obniżenie… wiecej


Osłony fundamentów obiektów zanurzonych w wodzie

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W1

Mikroukłady do prowadzenia hodowli komórek w gradiencie substancji bioaktywnej

Przedmiotem oferowanej technologii są: urządzenie mikrofluidalne (bioczip) do prowadzenia hodowli komórkowych w układzie stacjonarnym w ciągłym gradiencie substancji aktywnej i prowadzenia badań procesów biologicznych przebiegających w jej gradiencie, (ii) sposób wytwarzania przedmiotowego mikrourządzenia oraz (iii) szybkie i bezpośrednie sposoby generowania stabilnych… wiecejWibrometr laserowo-światłowodowy

Przedmiotem oferty jest technologia budowy i zasady działania wibrometru laserowo-światłowodowego, umożliwiającego jednoczesną analizę drgań czterech niezależnych punktów obiektu drgającego z dużą dokładnością pomiaru (na poziomie nanometrów). wiecej


Maszyna hydrauliczna o zazębieniu wewnętrznym

Status: Wzór użytkowy / przemysłowy / znak towarowy
Wydzial: W10
Element wzmacniający zespół kół cykloidalnych

Status: Wzór użytkowy / przemysłowy / znak towarowy
Wydzial: W10


Hydrauliczne urządzenie gerotorowe”

Status: Wzór użytkowy / przemysłowy / znak towarowy
Wydzial: W10


Układ sterowania robota wyburzeniowego”

Status: Know-how
Wydzial: W10


Komórka wieloprzejściowa

Status: Zgłoszenie patentowe
Wydzial: W4Układ sterowania robota wyburzeniowego

Status: Know-how
Wydzial: W10


Urządzenie do zmniejszenia szczeliny przyperonowej

Oferta technologiczna dotyczy urządzenia do zmniejszania odległości pomiędzy krawędzią peronu a progiem pojazdu szynowego. Wynalazek pozwala w łatwy i szybki sposób zredukować problem zbyt dużych szczelin przyperonowych, których pokonanie stanowi poważny problem dla osób niepełnosprawnych, starszych, podróżujących z dziećmi czy… wiecej


Sposób łączenia stopów aluminium z nadstopami niklu metodą lutowania twardego

Technologia pn. „Sposób lutowania twardego stopów aluminium z nadstopami niklu” jest efektywną metodą łączenia wszystkich stopów aluminium z nadstopami niklu, przeznaczonych w szczególności do wytwarzania elementów narzędzi pomiarowych np. termopar. Lutowanie aluminium oraz jego stopów z nadstopami niklu od zawsze… wiecej


Sposób lutowania miękkiego stopów aluminium z materiałami kompozytowymi na osnowie grafitu

Przedmiotem oferty technologicznej jest technologia pn. „Sposób lutowania miękkiego stopów aluminium z materiałami kompozytowymi na osnowie grafitu z zastosowaniem warstw pośrednich nanoszonych metodą niskociśnieniowego natryskiwania na zimno”, która przedstawia efektywny sposób łączenia materiałów kompozytowych na osnowie grafitu z aluminium w… wiecej


Układ do interaktywnej, rozszerzonej wizualizacji fuzji wielomodalnych obrazów medycznych

Przedmiotem oferty technologicznej jest układ do interaktywnej, rozszerzonej wizualizacji fuzji wielomodalnych obrazów medycznych, w szczególności obrazów fluorescencyjnych, znajdujący zastosowanie w medycynie do prezentacji położenia i geometrii struktur tkankowych. Przedstawiony wynalazek daje możliwość wizualizacji położenia i geometrii struktur tkankowych na wyświetlaczu… wiecej


Innowacyjny układ diagnostyki uszkodzeń falownika napięcia

Technologia pozwala na zidentyfikowanie awarii łączników falownika, a także na rekonfigurację urządzenia oraz przywrócenie pracy całego napędu poprzez zmianę algorytmu sterowania. Rozwiązanie ma szczególne znaczenie w świetle wymagań stawianych napędom elektrycznym, od których oczekuje się nie tylko doskonałej jakości, ale również bezawaryjności. wiecej


Clear