STT
EEN
RPK

Zaznacz wszystko
Wyczyść

Sposób i urządzenie do pomiaru właściwości fizycznych warstw półprzewodnikowych

Przedmiotem oferty jest urządzenie oraz sposób pomiarów właściwości fizycznych warstw półprzewodnikowych, znajdujących zastosowanie podczas wytwarzania cienkich warstw materiałów półprzewodnikowych znajdujących się w ruchu. Urządzenie oraz sposób chronione jest zgłoszeniem patentowym P.433833 wiecejSposób DEZAKTYWACJI ANTYBIOTYKÓW w roztworach wodnych

Sposób DEZAKTYWACJI ANTYBIOTYKÓW w roztworach wodnych wiecej


Sposób wytwarzania nawozu z wykorzystaniem surowców pochodzenia zwierzęcego

Sposób wytwarzania nawozu z wykorzystaniem surowców pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do intensyfikacji roślinnej produkcji rolnej. Zastosowanie nawozu otrzymywanego wg. rozwiązania to nawóz wieloskładnikowy np. pod uprawę zboża, traw, ziół, roślin pastewnych i cukrodajnych, warzyw, owoców, krzewów oraz drzew. Rozwiązanie zgłoszono do… wiecej


Biopreparat stymulujący wzrost roślin oraz sposób jego wytwarzania z odpadów ściekowych

Przedmiotem wynalazku jest biopreparat stymulujący wzrost roślin do stosowania zarówno w roli biostymulatora jak też nawozu mineralno-organicznego oraz sposób wytwarzania biopreparatu stymulującego wzrost i rozwój roślin.Biopreparat wytwarzany jest biologicznych osadów ściekowych, pochodzących z biologicznych oczyszczalni ścieków komunalnych, z przemysłu spożywczego… wiecejNanokompozytowy hydrożel magnetyczny jako filament do druku 3D Hydrożele

Hydrożele ze względu na plastyczność, miękkość i dużą zawartość wody znajdują szerokie zastosowanie przemysłowe, w tym w rozwijającej się dynamicznie technologii druku 3D oraz 4D. Będący przedmiotem oferty sposób syntezy hydrożelu wzbogaconego nanocząstkami tlenków żelaza, prowadzi do otrzymania nanokompozytowego filamentu… wiecej


Miniaturowa cela elektrochemiczna do gromadzenia energii

Oferta dotyczy know-how budowy miniaturowej celi elektrochemicznej do gromadzenia energii. wiecej


Metoda oszczyszczania-wzbogacania biogazu

  Oferowana technologia to poufne know-how, na które składa się metoda odsiarczania i wzbogacania biogazu z fermentacji metanowej zawierającego CO2, N2, CH4 oraz związki siarki. Know-how zawiera: – opis zasadniczych węzłów. – parametry biogazu wlotowego/ parametry gazu wzbogaconego – opis procesu… wiecej


Model matematyczny symulujący działanie ekosystemu wytwarzającego biogaz

Oferta to know-how na które składa się model matematyczny symulujący działanie ekosystemu wytwarzającego biogaz. Model matematyczny symuluje zachowanie złożonego konsorcjum mikroorganizmów zaangażowanych w produkcję biogazu (mieszaniny metanu, dwutlenku węgla oraz innych gazów śladowych). W modelu uwzględniono procesy biochemiczne oraz fizyko-chemiczne zachodzące w… wiecej


Innowacyjne oprogramowanie do analizy projektów badawczych

Technologia pt. „Innowacyjne oprogramowanie do analizy projektów badawczych” ma postać oprogramowania komputerowego umożliwiającego wykonywanie prostych i zaawansowanych analiz informacji dotyczących zrealizowanych i trwających grantów badawczych. wiecejTechnologia odzysku surowców z odpadów

Oferowana technologia to metoda (proces) oraz układ do odzysku materiałów złożonych – np. metali (surowców) z odpadów. Technologia składa się z know-how oraz zgłoszenia patentowego nr P.407985. wiecej


Opancerzony pojazd wojskowy

Oferta obejmuje kołowy pojazd opancerzony (M-ATV G10) zbudowany na ramie podwoziowej Unimog 5000. Pojazd opancerzony zawiera w sobie szereg innowacyjnych rozwiązań, z których najważniejsze to jednoczęściowy kadłub nadwozia wraz z układem mocowania oraz konstrukcja fotela, które chronione są patentem na… wiecej


Technologia regeneracji sorbentu wapniowego przeznaczonego do wychwytywania CO2 w pętli chemicznej.

Przedmiotem oferty jest technologia regeneracji sorbentu wapniowego wykorzystywanego do wychwytu CO2. Technologia pozwala na regenerację sorbentu, a tym samym na jego ponowne użycie do wychwytywania CO2 w kolejnych cyklach. Technologia została zgłoszona do ochrony patentowej w Urzędzie Patentowym RP pod… wiecej


Wrocławska płyta drogowa do przykrycia wykopów budowlanych

Przedmiotem oferty jest (wynalazek) stalowa, segmentowa płyta drogowa służąca jako przykrycie wykopów wąsko przestrzennych o szerokości maksimum 2000 mm. Wynalazek składa się z: patentu pn. „Stalowa, segmentowa płyta drogowa” PAT.229530, wzoru przemysłowego „Segmentowa płyta drogowa” W.21933, znaku towarowego słowno-graficznego: ROAD TRENCH… wiecejMobilne urządzenie do badania morfologii płaskich powierzchni – zwłaszcza betonowych

Przedmiotem oferty jest zdalne urządzenie do badania morfologii płaskich powierzchni, zwłaszcza betonowych, wyposażone w skaner laserowy 3D. Urządzenie jest sterowanie na odległość, co umożliwia jego wjazd w miejsca niedostępne, czy też stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa obsługi np. betonowe konstrukcje zamknięte,… wiecej


Innowacyjne wiertło koronowe do betonu

Oferta obejmuje patent (nr 219454) na wiertło koronowe o eliptycznym kształcie, pn.”Wiertło koronowe do wykonywania odwiertów w betonie”. Wiertło przeznaczone jest do wykonywania odwiertów w betonie - zarówno do typowych zastosowań budowlanych, jak i do specjalistycznych badań np. przyczepności warstw… wiecejBioreaktorowy proces zagospodarowania strumieni odpadowych

Oferta dotyczy know-how prowadzenia procesów bioreaktorowych w zakresie zagospodarowania strumieni odpadowych (np. serwatki przemysłowej, olejów przepracowanych) pochodzących z przemysłu w celu uzyskania z nich pełnowartościowych produktów/półproduktów. wiecej


Środek do wykonywania powłok na bazie żywicy epoksydowej

Oferta dotyczy technologii wytwarzania środka do wykonywania powłok na bazie żywicy epoksydowej z wypełniaczem w postaci pyłu kwarcowego, który pochodzi np. z odpadów pokopalnianych, zakładów kamieniarskich. Wynalazek został zgłoszony do ochrony patentowej w Urzędzie Patentowym RP pod numerem P.425183. wiecej


Sposób wytwarzania posadzek epoksydowych

Oferta (wynalazek) dotyczy sposobu wytwarzania posadzek epoksydowych - posadzek złożonych z podłoża wykonanego z betonu lub zaprawy oraz nałożonej na to podłoże powłoki epoksydowej. wiecej


Zagospodarowanie strumieni odpadowych z wykorzystaniem separacji membranowych

Oferta dotyczy know-how prowadzenia procesów separacji membranowej (od mikro- po nanofiltrację) w zakresie zagospodarowania strumieni odpadowych (np. serwatki przemysłowej, olejów przepracowanych) pochodzących z przemysłu z możliwością uzyskania z nich pełnowartościowych produktów/półproduktów. wiecej
Biokatalityczne otrzymywanie kwasu 4-hydroksyfenylooctowego

Reakcje biotransformacji, z racji swej przewagi nad tradycyjnymi syntezami organicznymi, coraz częściej znajdują zastosowanie w przemyśle. Innowacyjny sposób syntezy z wykorzystaniem mikroorganizmu Aspergillus niger KKP2301 jako biokatalizatora oraz 2-fenyloetanolu jako substratu, stanowi efektywny oraz wpisujący się w zakres „zielonej chemii”… wiecej


Osłona przeciwerozyjna

Status:
Wydzial: W1
NATURALNE ZWIĄZKI ANTYOKSYDACYJNE wytwarzane z roślin leczniczych

Oferta dotyczy technologii wytwarzania naturalnych związków o właściwościach antyoksydacyjnych z roślin znanych w Polsce jako lecznicze. Technologia składa się z patentu nr PAT.216635 oraz wiedzy know-how dotyczącej procesu otrzymywania związków i wytwarzania z nich produktów końcowych. wiecej


Sposób wytwarzania octanu etylu

Status:
Wydzial: W12

Światłowód fotoniczny

Status:
Wydzial: W4
Sposób syntezowania nanocząstek złota

Przedmiotem wynalazku jest sposób syntezowania nanocząstek wykorzystujący jako prekursor jony chlorozłotowe (wodny roztwór kwasu tetrachlorozłotowy III), które następnie miesza się z wodnym roztworem surfaktantu niejonowego, z wodnym roztworem polietylenoiminy. Następnie mieszając dodaje się roztwór reduktora (kwas askorbinowy). Wg. wynalazku otrzymuje… wiecej


Innowacyjna pompa łopatkowa ze zintegrowanym napędem elektrycznym

Innowacyjna pompa wg. wynalazku jest pompą wyporową ze zintegrowanym napędem elektrycznym, przy czym jego innowacja polega na tym, że wirnik pompy wyporowej i stojan silnika elektrycznego są nieruchomymi elementami kadłuba, natomiast obudowa pompy wyporowej połączona jest z wirnikiem silnika elektrycznego. Układ wykorzystuje… wiecej
Katalizator kompozytowy do wytwarzania wysokojakościowych olejów napędowych

Przedmiotem oferty jest katalizator kompozytowy znajdujący zastosowanie w procesie wytwarzania olejów napędowych z zachowaniem odpowiedniej liczby cetanowej. Wytworzone przy udziale katalizatora na drodze selektywnej hydroizomeryzacji oleje, charakteryzują się pożądanymi właściwościami niskotemperaturowymi (obniżoną temperaturą mętnienia oraz blokady zimnego filtra), spełniając tym… wiecej


Instalacja treningowa

Status:
Wydzial: W10
Plaster opatrunkowy

Status:
Wydzial:Wyczyść