https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Sposób oczyszczania gazu w skruberze kaustycznym oraz skruber kaustyczny

Nazwa rezultatu


Sposób oczyszczania gazu w skruberze kaustycznym oraz skruber kaustyczny

Wydział PWr


W9 Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Status IP


Zgłoszenie patentowe

UPRP application number


P.445955