https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Krystaliczna forma związku koordynacyjnego di hydrat bromku [(2-amino-5-guanidynopentano)bromo(2,2’-dipirydylo)miedzi(II)], sposób jej wytwarzania oraz zastosowanie

Nazwa rezultatu


Krystaliczna forma związku koordynacyjnego di hydrat bromku [(2-amino-5-guanidynopentano)bromo(2,2’-dipirydylo)miedzi(II)], sposób jej wytwarzania oraz zastosowanie

Wydział PWr


W3 Wydział Chemiczny

Status IP


Zgłoszenie patentowe

UPRP application number


P.446044