https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Sposób sepracji cieczy albo gazu w instalacji rektyfikacyjnej, wypełnienie kolumny rektyfikacyjnej półkowej oraz zastosowanie materiałów nadprzewodnikowych

Nazwa rezultatu


Sposób sepracji cieczy albo gazu w instalacji rektyfikacyjnej, wypełnienie kolumny rektyfikacyjnej półkowej oraz zastosowanie materiałów nadprzewodnikowych

Status IP


Zgłoszenie patentowe

UPRP application number


P.439502