https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Krystaliczna forma polimeru koordynacyjnego poli-bis(L-arginina)octaazydotetramiedź(II) hydrat ¼ oraz sposób jej wytwarzania

Nazwa rezultatu


Krystaliczna forma polimeru koordynacyjnego poli-bis(L-arginina)octaazydotetramiedź(II) hydrat ¼ oraz sposób jej wytwarzania

Wydział PWr


W3 Wydział Chemiczny

Status IP


Zgłoszenie patentowe

UPRP application number


P.439911