https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Modyfikowane bioszkło do wytwarzania bioaktywnych kompozytów polimerowych i sposób modyfikacji bioszkła do wytwarzania bioaktywnych kompozytów polimerowych

Nazwa rezultatu


Modyfikowane bioszkło do wytwarzania bioaktywnych kompozytów polimerowych i sposób modyfikacji bioszkła do wytwarzania bioaktywnych kompozytów polimerowych

Status IP


Zgłoszenie patentowe

UPRP application number


P.440261