https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Test immunochromatograficzny do detekcji białka ADA i sposób otrzymywania koniugatu złota koloidalnego z przeciwciałami anty-ADA1 IgY

Nazwa rezultatu


Test immunochromatograficzny do detekcji białka ADA i sposób otrzymywania koniugatu złota koloidalnego z przeciwciałami anty-ADA1 IgY

Wydział PWr


W3 Wydział Chemiczny

Status IP


Zgłoszenie patentowe

UPRP application number


P.440617