https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Sposób otrzymywania mezoporowatego materiału typu AlSBA-15 o dużej zawartości glinu

Nazwa rezultatu


Sposób otrzymywania mezoporowatego materiału typu AlSBA-15 o dużej zawartości glinu

Wydział PWr


W3 Wydział Chemiczny

Status IP


Zgłoszenie patentowe

UPRP application number


P.440659