https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Krystaliczna forma polimeru koordynacyjnego poli{siarczan(VI) bis(L-arginina)miedzi(II) 1,5 hydrat}i sposób jej wytwarzania

Nazwa rezultatu


Krystaliczna forma polimeru koordynacyjnego poli{siarczan(VI) bis(L-arginina)miedzi(II) 1,5 hydrat}i sposób jej wytwarzania

Status IP


Zgłoszenie patentowe

UPRP application number


P.440854