https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Urządzenie do pobierania próbek lotnych i pół lotnych związków organicznych zabsorbowanych w przypowierzchniowej warstwie wody

Nazwa rezultatu


Urządzenie do pobierania próbek lotnych i pół lotnych związków organicznych zabsorbowanych w przypowierzchniowej warstwie wody

Status IP


Zgłoszenie patentowe

UPRP application number


P.442197