https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Sposób wytwarzania czystego kwasu fosforowego na bazie struwitu

Nazwa rezultatu


Sposób wytwarzania czystego kwasu fosforowego na bazie struwitu

Wydział PWr


W3 Wydział Chemiczny

Status IP


Zgłoszenie patentowe

UPRP application number


P.443061