https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Sposób wytwarzania nawozu fosforowego na bazie struwitu

Nazwa rezultatu


Sposób wytwarzania nawozu fosforowego na bazie struwitu

Wydział PWr


W3 Wydział Chemiczny

Status IP


Zgłoszenie patentowe

UPRP application number


P.443060