https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Heksahydroimidazo[1',2':3,4]imidazo[1,2-a]pirazyno-5,10(4aH,6H)-dion oraz sposób jego wytwarzania

Nazwa rezultatu


Heksahydroimidazo[1',2':3,4]imidazo[1,2-a]pirazyno-5,10(4aH,6H)-dion oraz sposób jego wytwarzania

Wydział PWr


W3 Wydział Chemiczny

Status IP


Zgłoszenie patentowe

UPRP application number


P.434722