https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Zespół rozpylający urządzenia do ultradźwiękowej kondensacji strumienia aerozolu fazy ciekłej

Nazwa rezultatu


Zespół rozpylający urządzenia do ultradźwiękowej kondensacji strumienia aerozolu fazy ciekłej

Status IP


Zgłoszenie patentowe

UPRP application number


P.444153