https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Znacznik do bel z narzędziem do zwalniania zaczepów znacznika z rolki beli

Nazwa rezultatu


Znacznik do bel z narzędziem do zwalniania zaczepów znacznika z rolki beli

Status IP


Zgłoszenie patentowe

UPRP application number


P.444154