https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Urządzenie do detekcji lotnych substancji emitowanych przez próbki ciekłe lub stałe

Nazwa rezultatu


Urządzenie do detekcji lotnych substancji emitowanych przez próbki ciekłe lub stałe

Wydział PWr


W7 Wydział Inżynierii Środowiska

Status IP


Zgłoszenie patentowe

UPRP application number


P.442622