https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Sposób syntezowania nanocząstek srebra

Nazwa rezultatu


Sposób syntezowania nanocząstek srebra

Wydział PWr


W12 Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

Status IP


Patent

Zgłoszenie patentowe


P.395979

UPRP application number


P.395979

Data zgłoszenia w UPRP


16/11/2011

Stan sprawy


Patent PAT.237749


Przedmiotem wynalazku jest sposób syntezowania nanocząstek srebra, o potencjalnym zastosowaniu w farmacji, kosmetyce i elektronice.


Sposób syntezowania nanocząstek srebra, w którym roztwór prekursora o stężeniu wagowym 0,067% zawierającego jony srebrowe Ag+ miesza się z polimerem rozpuszczalnym w wodzie i środkiem powierzchniowo czynnym, znamienny tym, że wodny roztwór prekursora o stężeniu wagowym 0,067%, który korzystnie jest wodnym roztworem prekursora wybranego z grupy: octanu srebra, azotanu srebra, fluorku srebra, siarczanu srebra, zawierającym jony srebrowe Ag+, miesza się z wodnym roztworem surfaktantu niejonowego wybranego z grupy obejmującej oksyetylenowaną pochodną nonylofenolu o HLB = 13.5, oksyetylenowany nasycony alkohol łojowy, oksyetylenowany oleinian sorbitanu o HLB = 15, oksyetylenowany trioleinian sorbitanu o HLB = 11, oksyetylenowany ester metylowy kwasu sterarynowego o HLB = 16,9, 2-cycloheksyletylo -D-maltozyd, kopolimer triblokowy tlenku etylenu i tlenku propylenu o średniej masie cząsteczkowej powyżej 8000 Da i HLB = 24, N-tlenek tetradecy-lodimetyloaminy, oraz wodnym roztworem polimeru zawierającego w swojej strukturze atomy azotu wybranego z grupy: polietylenoimina i/lub polialliloamina i/lub chitozan o średniej masie cząsteczkowej w zakresie 1800–1000000 o stężeniu 4,3% wagowych, a w otrzymanym roztworze stężenia składników wynoszą: prekursora zawierającego jonów srebra Ag+ 0,01675% wagowych, surfaktantu niejonowego od 0,2 do 1,25% wagowych, polimeru zawierającego w swojej strukturze atomy azotu 0,0344% wagowych, przy czym podczas mieszania dodaje się wodny roztwór reduktora wybranego z grupy: kwas askorbinowy, chlorowodorek hydroksyloaminy, siarczan hydrazyny, formaldehyd, cytrynian sodu, kwas cytrynowy, o stężeniu od 0,88% wagowych.