https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Szerokopasmowa metoda pomiaru stałej dielektrycznej cienkich podłoży dielektrycznych

Nazwa rezultatu


Szerokopasmowa metoda pomiaru stałej dielektrycznej cienkich podłoży dielektrycznych

Wydział PWr


W4 Wydział Elektroniki

Status IP


Patent