https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Algorytm konwersji ocen bazowych CVSS 2.0 do CVSS 3.x

Nazwa rezultatu


Algorytm konwersji ocen bazowych CVSS 2.0 do CVSS 3.x

Wydział PWr


W8 Wydział Informatyki i Zarządzania

Status IP


Oprogramowanie komputerowe, Know-how