https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Lekkie kompozytowe klatki do wiązek butli na gazy techniczne

Nazwa rezultatu


Lekkie kompozytowe klatki do wiązek butli na gazy techniczne

Wydział PWr


W10 Wydział Mechaniczny

Status IP


Know-how