https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Sposób tłumienia drgań samowzbudnych elementów cienkościennych podczas obróbki skrawaniem

Nazwa rezultatu


Sposób tłumienia drgań samowzbudnych elementów cienkościennych podczas obróbki skrawaniem

Wydział PWr


W10 Wydział Mechaniczny

UPRP application number


Pat.237424