https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Technologia membranowa do odzysku wody ze ścieków oczyszczonych

Nazwa rezultatu


Technologia membranowa do odzysku wody ze ścieków oczyszczonych

Nazwa projektu


W kierunku gospodarki cyrkularnej – technologie odzysku wody i surowców ze ścieków oczyszczonych

Wydział PWr


W3 Wydział Chemiczny

Status IP


Know-how