https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Chromoforowy homopolimer poli(2-metyloprop-2-enian 2-[4-[(E)-(4-fluorofenylo)azo]-N-metylo-anilino]etylu) i sposób jego wytwarzania

Nazwa rezultatu


Chromoforowy homopolimer poli(2-metyloprop-2-enian 2-[4-[(E)-(4-fluorofenylo)azo]-N-metylo-anilino]etylu) i sposób jego wytwarzania

Wydział PWr


W3 Wydział Chemiczny

Status IP


Zgłoszenie patentowe

UPRP application number


P432927

Data zgłoszenia w UPRP


17/02/2020

Dane kontaktowe do konsultanta / Imię i nazwisko


Anna Szczypka

Dane kontaktowe do konsultanta / Numer telefonu stacjonarnego


71 320 43 51

Dane kontaktowe do konsultanta / Adres e-mail


anna.szczypka@pwr.edu.pl