https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Sposób wytwarzania preparatu mineralnego do użytków w rolnictwie, układ do otrzymywania preparatu mineralnego do użytków w rolnictwie oraz preparat mineralny do użytków w rolnictwie jako dodatku paszowego oraz do uprawy roślin do fertygacji lub jako nawozów

Nazwa rezultatu


Sposób wytwarzania preparatu mineralnego do użytków w rolnictwie, układ do otrzymywania preparatu mineralnego do użytków w rolnictwie oraz preparat mineralny do użytków w rolnictwie jako dodatku paszowego oraz do uprawy roślin do fertygacji lub jako nawozów

Wydział PWr


W3 Wydział Chemiczny

Status IP


Zgłoszenie patentowe

UPRP application number


P438105

Data zgłoszenia w UPRP


07/06/2021

Dane kontaktowe do konsultanta / Imię i nazwisko


dr inż. Tomasz Marciniszyn

Dane kontaktowe do konsultanta / Adres e-mail


tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl