https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Barwny test do wyrywania lakazy w roztworach wodnych

Nazwa rezultatu


Barwny test do wyrywania lakazy w roztworach wodnych

Wydział PWr


W3 Wydział Chemiczny

Status IP


Zgłoszenie patentowe

UPRP application number


P437941

Data zgłoszenia w UPRP


17/05/2021

Dane kontaktowe do konsultanta / Imię i nazwisko


Anna Szczypka

Dane kontaktowe do konsultanta / Numer telefonu stacjonarnego


71 320 43 51

Dane kontaktowe do konsultanta / Adres e-mail


anna.szczypka@pwr.edu.pl