https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Sposób usuwania azotu wraz z wytwarzaniem bakterii nitryfikacyjnych

Nazwa rezultatu


Sposób usuwania azotu wraz z wytwarzaniem bakterii nitryfikacyjnych

Wydział PWr


W7 Wydział Inżynierii Środowiska

Status IP


Zgłoszenie patentowe

UPRP application number


P.436378