https://wctt.pwr.edu.pl/wp-content/themes/wctt

Silikażele sfunkcjonalizowane N-perfosfonometylowanymi żywicami polietylenopoliaminopropylosiloksanowymi oraz sposób ich wytwarzania

Nazwa rezultatu


Silikażele sfunkcjonalizowane N-perfosfonometylowanymi żywicami polietylenopoliaminopropylosiloksanowymi oraz sposób ich wytwarzania

Wydział PWr


W3 Wydział Chemiczny

Status IP


Zgłoszenie patentowe

UPRP application number


P435782